biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251760

 

 

Odbyły się wybory sołtysów i członków rad sołeckich

Wybory Sołtysa i członków rady Sołeckiej Sołectwa Henryków Lubański

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbyły się 23 lutego 2007 roku w świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim. W zebraniu wyborczym uczestniczył Wójt Gminy Lubań - Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań - Zbigniew Zjawin. Za przeprowadzenie wyborów w sołectwach odpowiedzialny był pracownik urzędu gminy – Aneta Usyk.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 79 mieszkańców. Była to wysoka frekwencja w stosunku do zebrań wiejskich organizowanych w czasie trwania kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
Zgodnie z porządkiem zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono klika kandydatur na sołtysa, ale wskazane osoby nie wraziły zgody na kandydowanie. Ostatecznie zgodę na kandydowanie wyraziła wyłącznie dotychczasowa Sołtys - Pani Teresa Trefler. Poprzez wyrażenie zgody przez uczestniczących w zebraniu mieszkańców głosowanie odbyło się jawne. W głosowaniu jawnym 71 osób poparło Panią Teresę Trefler a 2 osoby były przeciwne oraz 6 osób wstrzymało się od głosowania.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujące kandydatury : Mariola Anioł, Kazimierz Cwynar, Danuta Garbacz, Danuta Hercu, Renata Kabzińska, Elżbieta Kozioł, Jolanta Majczak, Wioletta Napieralska, Henryk Podgórski, Małgorzata Pytel oraz Wanda Żuraw. W głosowaniu tajnym wybrano radę sołecką w następującym składzie : Mariola Anioł ( 55 głosów ); Kazimierz Cwynar ( 54 głosy), Henryk Podgórski ( 53 głosy ), Renata Kabzińska ( 50 głosów ), Jolanta Majczak ( 49 głosów ), Małgorzata Pytel ( 46 głosów ), Elżbieta Kozioł ( 42 głosy ), Wioletta Napieralska ( 33 głosy ).
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa oraz Gminy Lubań.


Wybory Sołtysa i członków rady Sołeckiej Sołectwa Kościelniki Dolne

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbyły się 24 lutego 2007 roku o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Kościelniku. W zebraniu wyborczym uczestniczył Wójt Gminy Lubań - Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań - Zbigniew Zjawin. Za przeprowadzenie wyborów w sołectwach odpowiedzialny był pracownik urzędu gminy – Aneta Usyk.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 30 mieszkańców. Była to wysoka frekwencja w stosunku do zebrań wiejskich organizowanych w czasie trwania kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
Zgodnie z porządkiem zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono dwie kandydatury na sołtysa - Panią Katarzynę Kusiakiewicz i Pana Andrzeja Czajkowskiego. W głosowaniu tajnym na kolejną kadencję sołtysa wybrano Pana Andrzeja Czajkowskiego, który otrzymał 23 głosy popierające.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujące kandydatury : Stanisław Jańczak, Adam Jarosz, Katarzyna Kusiakiewicz, Stanisław Kuźmiński, Beata Michalik, Marta Prejbisz, Kazimiera Rakowska, Eugeniusz Szałek.. W głosowaniu tajnym wybrano radę sołecką w następującym składzie : Beata Michalik ( 20 głosów ), Marta Prejbisz ( 20 głosów ), Eugeniusz Szałek ( 16 głosów ), Adam Jarosz ( 16 głosów ) oraz Stanisław Jańczak ( 10 głosów ), który wybrany został w drugiej turze wyborów spośród trzech kandydatów którzy otrzymali równą ilość głosów w pierwszych wyborach.
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa oraz Gminy Lubań.


Wybory Sołtysa i członków rady Sołeckiej Sołectwa Jałowiec

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbyły się 24 lutego 2007 roku o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej w Kościelniku. W zebraniu wyborczym uczestniczył Wójt Gminy Lubań - Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań - Zbigniew Zjawin. Za przeprowadzenie wyborów w sołectwach odpowiedzialny był pracownik urzędu gminy – Aneta Usyk.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 33 mieszkańców. Była to wysoka frekwencja w stosunku do zebrań wiejskich organizowanych w czasie trwania kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
Zgodnie z porządkiem zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono trzy kandydatury na sołtysa - Panią Jadwigę karaczan, Panią Barbarę magier oraz panią Marię Socha.. W głosowaniu tajnym na sołtysa wybrano Panią Marię Socha, która otrzymała 15 głosów popierających.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujące kandydatury : Leokadia Gregorczyk, Helena Kurek, Leszek Robakowski, Tadeusz Szydlak, Jerzy Twardowski, Zenon Zygarowicz. W głosowaniu tajnym wybrano radę sołecką w następującym składzie : Zenon Zygarowicz ( 26 głosów ), Leszek Robakowski ( 24 głosy ), Helena Kurek ( 23 głosy ), Tadeusz Szydlak ( 21 głosów ), Jerzy Twardowski ( 19 głosów ).
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa oraz Gminy Lubań.

Wybory Sołtysa i członków rady Sołeckiej Sołectwa Kościelnik

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbyły się 24 lutego 2007 roku o godz. 19.00 w Szkole Podstawowej w Kościelniku. W zebraniu wyborczym uczestniczył Wójt Gminy Lubań - Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań - Zbigniew Zjawin. Za przeprowadzenie wyborów w sołectwach odpowiedzialny był pracownik urzędu gminy – Aneta Usyk.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 78 mieszkańców. Była to wysoka frekwencja w stosunku do zebrań wiejskich organizowanych w czasie trwania kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
Zgodnie z porządkiem zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono dwie kandydatury na sołtysa � Pana Tadeusza Jóźwickiego i pana Mariana Witwickiego. W głosowaniu tajnym na kolejną kadencję sołtysa wybrano Pana Mariana Witwickiego, który otrzymał 40 głosów popierających.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujące kandydatury : Adrian czerwieńczak, Barbara Dubienecka, Tadeusz Kuś, Agnieszka Morawska, Dorota pater, Paweł Pajdak, Wojciech Sochacki oraz Andrzej Winiarczyk. W głosowaniu tajnym wybrano radę sołecką w następującym składzie : Tadeusz Kuś ( 51 głosów ), Wojciech Sochacki ( 50 głosów ), Barbara Dubienecka ( 44 głosy ), Agnieszka Morawska ( 35 głosów ), Adrian Czerwieńczak ( 29 głosów ).
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa oraz Gminy Lubań.

Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Pisarzowice

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbyły się 26 lutego 2007 roku o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej wPisarzowicach. W zebraniu wyborczym uczestniczył Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań – Zbigniew Zjawin. Za przeprowadzenie wyborów w sołectwach odpowiedzialny był pracownik urzędu gminy – Aneta Usyk.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 141 mieszkańców. Była to wysoka frekwencja w stosunku do zebrań wiejskich organizowanych w czasie trwania kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
Zgodnie z porządkiem zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono cztery kandydatury na sołtysa – Pan Stanisław owoc, Pan Zygmunt Pasieczny, Pan Grzegorz Podolski oraz Pani Krystyna Szpytman. W głosowaniu tajnym na kolejną kadencję sołtysa wybrano Pana Grzegorza Podolskiego, który otrzymał 57 głosów popierających.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujące kandydatury : Bernadeta Bawer, Waldemar Cwynar, Wioletta Cwynar, Ewa Kaproń, Dariusz Kozakiewicz, Łucyna Kozakiewicz, Jolanta Murawska, Edward Nieścior, Stanisław owoc, Józef Skupień, Anna Straub, Monika Szafraniec – Matysiak, Krystyna Szpytman, Lesław Szwedko, Agnieszka Szymańska, Jadwiga Urbaniak.. W głosowaniu tajnym wybrano radę sołecką w następującym składzie : Krystyna Szpytman (79 głosów ), Lesław Szwedko ( 72 głosy ), Bernadeta Bawer ( 71 głosów ), Ewa Kaproń ( 64 głosy ), Wioletta Cwynar ( 62 głosy ), Waldemar Cwynar ( 49 głosów ), Józef Skupień ( 47 głosów ), Jadwiga Urbaniak ( 44 głosy ).
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa oraz Gminy Lubań.

Wybory Sołtysa i członków rady Sołeckiej Sołectwa Radogoszcz

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbyły się 27 lutego 2007 roku o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy. W zebraniu wyborczym uczestniczył Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań – Zbigniew Zjawin. Za przeprowadzenie wyborów w sołectwach odpowiedzialny był pracownik urzędu gminy – Aneta Usyk.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 40 mieszkańców. Była to wysoka frekwencja w stosunku do zebrań wiejskich organizowanych w czasie trwania kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
Zgodnie z porządkiem zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono dwie kandydatury na sołtysa – Pana Marka Jankowskiego i Pana Damiana Tur. W głosowaniu tajnym na kolejną kadencję sołtysa wybrano Pana Damiana Tur, który otrzymał 21 głosów popierających.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujące kandydatury : Józefa Biber, Andrzej Grabowski, Marek Jankowski, Przemysław Kuchmistrz, Mariusz Pogorzelski. W głosowaniu tajnym wybrano radę sołecką w następującym składzie : Andrzej Grabowski ( 36 głosów ), Józefa Biber ( 35 głosów ), Marek Jankowski ( 33 głosy ), Mariusz Pogorzelski ( 29 głosów ).
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa oraz Gminy Lubań.

Wybory Sołtysa i członków rady Sołeckiej Sołectwa Radostów Górny

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbyły się 1 marca 2007 roku o godz. 18.00 w Remizie OSP w Radostowie. W zebraniu wyborczym uczestniczył Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań – Zbigniew Zjawin. Za przeprowadzenie wyborów w sołectwach był odpowiedzialny pracownik urzędu gminy – Aneta Usyk.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 70 mieszkańców. Była to wysoka frekwencja w stosunku do zebrań wiejskich organizowanych w czasie trwania kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
Zgodnie z porządkiem zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono trzy kandydatury na sołtysa – Pana Edwarda Kazmierskiego, pana Józefa Maciejko i Pana Andrzeja Wróbel. W głosowaniu tajnym na kolejną kadencję sołtysa wybrano Pana Józefa Maciejko, który otrzymał 36 głosów popierających.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujące kandydatury : Leszka Czarnego, Mariana Jurgielewicza, Idy Kruczek, Krystyny Kuneckiej, Marcina matlęgi, Ryszarda Pleszka, Jana Rejmana, Jana Słubickiego, Józefa Zimoroza i Wiesława Zimroza. W głosowaniu tajnym wybrano radę sołecką w następującym składzie : Ida Kruczek ( 33 głosy ), Marian Jurgielewicz ( 31 głosów ), Wiesław Zimroz ( 31 głosów ) oraz Marcin Matląga (42 głosy ), który wybrany został w drugiej turze wyborów spośród dwóch kandydatów którzy otrzymali równą ilość głosów w pierwszych wyborach, tj. 27 głosów.
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa oraz Gminy Lubań.

Wybory Sołtysa i członków rady Sołeckiej Sołectwa Radostów Dolny i Średni

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbyły się 2 marca 2007 roku o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim. W zebraniu wyborczym uczestniczył Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań – Zbigniew Zjawin. Za przeprowadzenie wyborów w sołectwie był pracownik urzędu gminy – Aneta Usyk.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 102 mieszkańców. Była to wysoka frekwencja w stosunku do zebrań wiejskich organizowanych w czasie trwania kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
Zgodnie z porządkiem zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono dwie kandydatury na sołtysa – Pana Bernarda Smusz, Panią Renatę Kociołe i Panią Zdzisławę Kuryło. W głosowaniu tajnym na kolejną kadencję sołtysa wybrano Pana Bernarda Smusza , który otrzymał 55 głosów popierających.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujące kandydatury : Franciszek Galek, Elżbieta Górak, Adam Janeczko, Ryszard Jańczak, Renata Kociołe, Helena Muzyka, Barbara Nawrocka, Zbigniew Rosa, Dariusz Surma, Andrzej Usyk, Józefa Wilk, Leopold Wilk, Andrzej Wolarz i Stanisław Zubiak. W głosowaniu tajnym wybrano radę sołecką w następującym składzie : Andrzej Usyk ( 51 głosów ), Zbigniew Rosa ( 49 głosów ), Renata Kociołek ( 45 głosów ), Barbara Nawrocka ( 38 głosów ), Stanisław Zubiak ( 36 głosów ) i Ryszard Jańczak ( 36 głosów ).
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa oraz Gminy Lubań.

Wybory Sołtysa i członków rady Sołeckiej Sołectwa Nawojów Śląski

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbyły się 3 marca 2007 roku o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Nawojów Łużyckim. W zebraniu wyborczym uczestniczył Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań – Zbigniew Zjawin. Za przeprowadzenie wyborów w sołectwie odpowiedzialny był pracownik urzędu gminy – Aneta Usyk.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 28 mieszkańców.
Zgodnie z porządkiem zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono dwie kandydatury na sołtysa – Pana Zbigniewa Laskowskiego i Pana Kazimierza Sokołowskiego. W głosowaniu tajnym na sołtysa wybrano Pana Zbigniewa Laskowskiego, który otrzymał 16 głosów popierających.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujące kandydatury : Edwarda Baramuszczak, Kazimierza Sokołowskiego, Adama Majerewicza, Pawła Laskowskiego, Janusza Sokołowskiego. Mieszkańcy obecni na zebraniu podjęli decyzję o wybraniu powyższych osób w skład rady sołeckiej bez przeprowadzania wyborów tajnych stosunkiem głosów 25 głosów „za” i 4 głosami „wstrzymującymi się”
. Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa oraz Gminy Lubań.

Wybory Sołtysa i członków rady Sołeckiej Sołectwa Nawojów Łużycki

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbyły się 3 marca 2007 roku o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej wNawojowie Łużyckim. W zebraniu wyborczym uczestniczył Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań – Zbigniew Zjawin. Za przeprowadzenie wyborów w sołectwie był pracownik urzędu gminy – Aneta Usyk.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 24 mieszkańców.
Zgodnie z porządkiem zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono trzy kandydatury na sołtysa – Panią Barbarę Czerniak, Pana Mieczysława Kowal i Pana Piotra Stanasiuka. W głosowaniu tajnym na sołtysa wybrano Pana Mieczysława Kowal, który otrzymał 18 głosów popierających.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujące kandydatury : Zofia Bettin, Grazyna Bieluń, Lucyna Bieluń, Małgorzata Kisielewicz, Jolanta Kunicka, Adriana Sowa, Anna szmajdzińska, Józef Trypka i Edward Wyszyński. W głosowaniu tajnym wybrano radę sołecką w następującym składzie : Anna Szmajdzińska ( 18 głosów ), Zofia Bettin ( 14 głosów ), Józef Trypka ( 13 głosów ) i Małgorzata Kisielewicz ( 10 głosów ).
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa oraz Gminy Lubań.

Wybory Sołtysa i członków rady Sołeckiej Sołectwa Mściszów

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbyły się 5 marca 2007 roku o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Mściszowie. W zebraniu wyborczym uczestniczył Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań – Zbigniew Zjawin. Za przeprowadzenie wyborów w sołectwie był pracownik urzędu gminy – Aneta Usyk.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 111 mieszkańców. Była to wysoka frekwencja w stosunku do zebrań wiejskich organizowanych w czasie trwania kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
Zgodnie z porządkiem zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono dwie kandydatury na sołtysa – Panią Marię Łakota i Panią Anielę Krasnoperę. W głosowaniu tajnym na kolejną kadencję sołtysa wybrano Panią Anielę Krasnoperę, która otrzymała 67 głosów popierających.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujące kandydatury : Sławomir Bednarz, Ryszard Koncki, Franciszek Kumoś, Paweł Kurdyś, Mariusz Kuśmierz, Agnieszka Olenicz, Piotr Puk, Rudolf Sowa, Agnieszka Banacka, Agnieszka Wołoszyn, Adrian Zioła. W głosowaniu tajnym wybrano radę sołecką w następującym składzie : Rudolf Sowa ( 67 głosów ), Ryszard Koncki ( 66 głosów ), Franciszek Kumoś ( 53 głosy ), Agnieszka Wołoszyn ( 51 głosów ), Adrian Zioła ( 51 głosów ), Piotr Puk ( 46 głosów ).
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa oraz Gminy Lubań.
06 03 2007


 

 

 

 


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze