biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251753

 

 

Zakończono remont dachu na budynku w Radostwie Średnim.
Problem stanu technicznego budynku mieszkalnego w Radostowie Średnim 94 był nie jednokrotnie podnoszony na łamach lokalnych gazet i telewizji. Stąd też jest on dobrze znany wszystkim mieszkańcom gminy i nie tylko. Pozwolimy sobie przypomnieć, iż w pierwszym kwartale bieżącego roku przy współudziale Wojewody Dolnośląskiego oraz Rady Gminy Lubań pozyskano środki finansowe na zakup niezbędnych materiałów budowlanych do wyremontowania dachu na przedmiotowym budynku. W dniu 9 marca 2007 roku Gmina Lubań podpisała z mieszkańcami porozumienia, na mocy, którego gmina zobowiązała się do zakupu materiałów budowlanych, a mieszkańcy budynku do wykonania wszelkich prac remontowych we własnym zakresie. Obopólnie ustalono zakończenie prac na dzień 30 września bieżącego roku. W związku z powyższym w dniu 3 października pracownicy urzędu gminy zweryfikowali stan wykonania prac remontowych oraz sposób wykorzystania zakupionych materiałów budowlanych. Na miejscu nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wskazano na konieczność wykonania niewielkich prac wykończeniowych. Podpisano protokół z rozliczenia przekazanych materiałów budowlanych, którym oficjalnie zakończono remont dachu.
Powyższe wskazuje, iż trójstronne porozumienie, tj. Wojewody Dolnośląskiego, Gminy Lubań oraz mieszkańców budynku umożliwiło osiągnięcie zamierzonego celu – kompleksowego remontu dachu.
05 10 2007


 

 

 

 


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze