biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251753

 

 

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE UPRAW
W dniu 12 lutego 2008 roku w Urzędzie Gminy Lubań odbyło się spotkanie sołtysów oraz przedstawicieli PZU zainicjowane przez wójta gminy. Głównym celem spotkania było omówienie nowego obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
To nowe ubezpieczenie będzie już trzecim, a nawet czwartym ubezpieczeniem obowiązkowym dla rolników. Dotychczas właściciele gospodarstw powinni posiadać polisy obowiązkowego ubezpieczenia:
- odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstw rolnego;
- obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;
- polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu.
Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od lipca 2008 roku zaczyna obowiązywać zapis, według którego każdy rolnik ma obowiązek ubezpieczenia minimum 50% areału swoich upraw. Wynika to z unijnych przepisów, w myśl których od 1 stycznia 2010 roku gospodarstwa bez polisy ubezpieczenia minimum 50% średniej rocznej produkcji lub dochodu związanego z produkcją nie otrzymają pełnej rekompensaty z tytułu strat poniesionych w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej.
W związku z powyższym przedstawiciele PZU omówili szczegółowo własną ofertę ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Między innymi podali warunki ubezpieczenia, kryteria oraz niezbędne dokumenty podczas ubezpieczenia. Odpowiedzieli na wszystkie pytania i wątpliwości sołtysów. Ponadto zadeklarowali udział w spotkaniach z rolnikami w poszczególnych miejscowościach Gminy Lubań.
18 02 2008


 

 

 

 


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze