biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1101761

 

 

Pisarzowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych
Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozdysponował środki dla samorządów na zadania związane z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych w województwie dolnośląskim. Dotacja ze środków budżetu województwa, objęła również Gminę Lubań, która otrzymała dofinansowanie na zadanie pn. „Pisarzowice – droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

Pod koniec 2016 roku Gmina Lubań złożyła wnioski o przyznanie pomocy finansowej na realizację zadań związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, za pośrednictwem Inspektora Terenowego w Jeleniej Górze. Po rozpatrzeniu wniosków, Uchwałą Nr XXXII/1055/17 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 marca 2017 roku, Gmina Lubań otrzymała dotacje w wysokości 113 400 zł na sfinansowanie zadania rekultywacyjnego w 2017 roku.

Przedmiotem udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego jest droga dojazdowa do gruntów rolnych, zlokalizowana w miejscowości Pisarzowice. Zaplanowany zakres robót dotyczył odcinka drogi o długości 0,54 km zlokalizowanej na dz. nr 104 w Pisarzowicach i obejmować będzie wykonanie drogi o pełnej konstrukcji podatnej i półsztywnej z podbudową i warstwą jezdną z mieszanki mineralno-asfaltowej.

„Sprawny dojazd do pól mogą zapewnić wyłącznie zmodernizowane drogi – dzięki pozyskanej dotacji z budżetu województwa dolnośląskiego poprawimy nie tylko jakość dojazdu do gruntów rolnych ale jednocześnie warunki pracy rolników” – mówi Zbigniew Hercuń, Wójt Gminy Lubań.


08 06 2017


 

 

UWAGA! W dniu 8 stycznia 2018 roku Urząd Gminy Lubań będzie nieczynny.
Przepraszamy za utrudnienia.
 

 


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze