biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1160334

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Funkcjonuje już Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
We wrześniu ubiegłego roku Rada Gminy Lubań utworzyła samorządową instytucję kultury. Głównym wyznaczonym w statucie celem działalności ośrodka kultury jest prowadzenie wielokierunkowych działań polegających na rozpoznawaniu potrzeb i aspiracji kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych lokalnej społeczności, tworzeniu i upowszechnianiu różnych dziedzin kultury, sportu oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej, upowszechnianie czytelnictwa i udostępnianie materiałów oraz informacji bibliotecznych.
Swoją działalność ośrodek kultury rozpoczął z dniem 1 stycznia 2007 roku. Powołano na dyrektora instytucji Panią Justynę Antoszewską oraz zatrudniono pracownika do spraw księgowo – organizacyjno – administracyjnych Panią Anetę Łuczko. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu znajduje się w budynku urzędu gminy przy ulicy Dąbrowskiego 18 w Lubaniu.
Ośrodek kultury zarządza wszystkimi świetlicami wiejskimi znajdującymi się na terenie Gminy Lubań. Stąd też najem, użyczenie lub organizacja spotkania w budynku świetlicy odbywa się za pośrednictwem ośrodka kultury. Ponadto w strukturę ośrodka kultury weszła Biblioteka Publiczna w Pisarzowicach i jej Filie w Radogoszczy oraz Radostowie. Również koordynuje sprawy związane z tzw. sportem szkolnym oraz pomaga prowadzenie spraw księgowo – finansowych klubom sportowym z terenu Gminy Lubań.
Kolejna formą jego działalności jest promowanie oraz wspieranie dotychczasowej działalności zespołów folklorystycznych, tj. Cisowianek z Henrykowa oraz Marysieniek z Radostowa.
Docelowo chcielibyśmy, aby ośrodek kultury stworzył różnorodną ofertę spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież. Mamy tu na myśli zajęcia sportowe, kółka teatralne, plastyczne, rzeźbiarskie lub inne. Pragniemy otworzyć tzw. kafejki internetowe.
W chwili obecnej trwa nabór osób chętnych do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach świetlicowych z zakresu rzeźby i rysunku oraz każdej innej działalności artystycznej. Oferta skierowana jest zarówno do dzieci jak i do dorosłych. Zajęcia odbywałyby się w budynku byłej szkoły podstawowej w Henrykowie pod kierunkiem Pana Sławomira Kieryluka. Szczegółowe informacje można otrzymac pod numerem telefonu ( 075 ) 722 48 98.
W tym momencie korzystając z okazji chcielibyśmy zaprosić do współpracy wszystkie osoby posiadające pomysł na organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży. Z całą pewnością przeanalizujemy każdy przedłożony pomysł i w miarę możliwości przystąpimy do jego realizacji.
23 02 2007


 AKTUALNOŚCI

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

OGŁOSZENIA

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Sudety 2030

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze