biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1160906

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Odbyły się wybory sołtysów i członków rad sołeckich

Wybory Sołtysa i członków rady Sołeckiej Sołectwa Henryków Lubański

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbyły się 23 lutego 2007 roku w świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim. W zebraniu wyborczym uczestniczył Wójt Gminy Lubań - Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań - Zbigniew Zjawin. Za przeprowadzenie wyborów w sołectwach odpowiedzialny był pracownik urzędu gminy – Aneta Usyk.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 79 mieszkańców. Była to wysoka frekwencja w stosunku do zebrań wiejskich organizowanych w czasie trwania kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
Zgodnie z porządkiem zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono klika kandydatur na sołtysa, ale wskazane osoby nie wraziły zgody na kandydowanie. Ostatecznie zgodę na kandydowanie wyraziła wyłącznie dotychczasowa Sołtys - Pani Teresa Trefler. Poprzez wyrażenie zgody przez uczestniczących w zebraniu mieszkańców głosowanie odbyło się jawne. W głosowaniu jawnym 71 osób poparło Panią Teresę Trefler a 2 osoby były przeciwne oraz 6 osób wstrzymało się od głosowania.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujące kandydatury : Mariola Anioł, Kazimierz Cwynar, Danuta Garbacz, Danuta Hercu, Renata Kabzińska, Elżbieta Kozioł, Jolanta Majczak, Wioletta Napieralska, Henryk Podgórski, Małgorzata Pytel oraz Wanda Żuraw. W głosowaniu tajnym wybrano radę sołecką w następującym składzie : Mariola Anioł ( 55 głosów ); Kazimierz Cwynar ( 54 głosy), Henryk Podgórski ( 53 głosy ), Renata Kabzińska ( 50 głosów ), Jolanta Majczak ( 49 głosów ), Małgorzata Pytel ( 46 głosów ), Elżbieta Kozioł ( 42 głosy ), Wioletta Napieralska ( 33 głosy ).
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa oraz Gminy Lubań.


Wybory Sołtysa i członków rady Sołeckiej Sołectwa Kościelniki Dolne

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbyły się 24 lutego 2007 roku o godz. 16.00 w Szkole Podstawowej w Kościelniku. W zebraniu wyborczym uczestniczył Wójt Gminy Lubań - Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań - Zbigniew Zjawin. Za przeprowadzenie wyborów w sołectwach odpowiedzialny był pracownik urzędu gminy – Aneta Usyk.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 30 mieszkańców. Była to wysoka frekwencja w stosunku do zebrań wiejskich organizowanych w czasie trwania kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
Zgodnie z porządkiem zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono dwie kandydatury na sołtysa - Panią Katarzynę Kusiakiewicz i Pana Andrzeja Czajkowskiego. W głosowaniu tajnym na kolejną kadencję sołtysa wybrano Pana Andrzeja Czajkowskiego, który otrzymał 23 głosy popierające.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujące kandydatury : Stanisław Jańczak, Adam Jarosz, Katarzyna Kusiakiewicz, Stanisław Kuźmiński, Beata Michalik, Marta Prejbisz, Kazimiera Rakowska, Eugeniusz Szałek.. W głosowaniu tajnym wybrano radę sołecką w następującym składzie : Beata Michalik ( 20 głosów ), Marta Prejbisz ( 20 głosów ), Eugeniusz Szałek ( 16 głosów ), Adam Jarosz ( 16 głosów ) oraz Stanisław Jańczak ( 10 głosów ), który wybrany został w drugiej turze wyborów spośród trzech kandydatów którzy otrzymali równą ilość głosów w pierwszych wyborach.
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa oraz Gminy Lubań.


Wybory Sołtysa i członków rady Sołeckiej Sołectwa Jałowiec

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbyły się 24 lutego 2007 roku o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej w Kościelniku. W zebraniu wyborczym uczestniczył Wójt Gminy Lubań - Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań - Zbigniew Zjawin. Za przeprowadzenie wyborów w sołectwach odpowiedzialny był pracownik urzędu gminy – Aneta Usyk.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 33 mieszkańców. Była to wysoka frekwencja w stosunku do zebrań wiejskich organizowanych w czasie trwania kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
Zgodnie z porządkiem zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono trzy kandydatury na sołtysa - Panią Jadwigę karaczan, Panią Barbarę magier oraz panią Marię Socha.. W głosowaniu tajnym na sołtysa wybrano Panią Marię Socha, która otrzymała 15 głosów popierających.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujące kandydatury : Leokadia Gregorczyk, Helena Kurek, Leszek Robakowski, Tadeusz Szydlak, Jerzy Twardowski, Zenon Zygarowicz. W głosowaniu tajnym wybrano radę sołecką w następującym składzie : Zenon Zygarowicz ( 26 głosów ), Leszek Robakowski ( 24 głosy ), Helena Kurek ( 23 głosy ), Tadeusz Szydlak ( 21 głosów ), Jerzy Twardowski ( 19 głosów ).
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa oraz Gminy Lubań.

Wybory Sołtysa i członków rady Sołeckiej Sołectwa Kościelnik

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbyły się 24 lutego 2007 roku o godz. 19.00 w Szkole Podstawowej w Kościelniku. W zebraniu wyborczym uczestniczył Wójt Gminy Lubań - Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań - Zbigniew Zjawin. Za przeprowadzenie wyborów w sołectwach odpowiedzialny był pracownik urzędu gminy – Aneta Usyk.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 78 mieszkańców. Była to wysoka frekwencja w stosunku do zebrań wiejskich organizowanych w czasie trwania kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
Zgodnie z porządkiem zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono dwie kandydatury na sołtysa � Pana Tadeusza Jóźwickiego i pana Mariana Witwickiego. W głosowaniu tajnym na kolejną kadencję sołtysa wybrano Pana Mariana Witwickiego, który otrzymał 40 głosów popierających.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujące kandydatury : Adrian czerwieńczak, Barbara Dubienecka, Tadeusz Kuś, Agnieszka Morawska, Dorota pater, Paweł Pajdak, Wojciech Sochacki oraz Andrzej Winiarczyk. W głosowaniu tajnym wybrano radę sołecką w następującym składzie : Tadeusz Kuś ( 51 głosów ), Wojciech Sochacki ( 50 głosów ), Barbara Dubienecka ( 44 głosy ), Agnieszka Morawska ( 35 głosów ), Adrian Czerwieńczak ( 29 głosów ).
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa oraz Gminy Lubań.

Wybory Sołtysa i członków Rady Sołeckiej Sołectwa Pisarzowice

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbyły się 26 lutego 2007 roku o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej wPisarzowicach. W zebraniu wyborczym uczestniczył Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań – Zbigniew Zjawin. Za przeprowadzenie wyborów w sołectwach odpowiedzialny był pracownik urzędu gminy – Aneta Usyk.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 141 mieszkańców. Była to wysoka frekwencja w stosunku do zebrań wiejskich organizowanych w czasie trwania kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
Zgodnie z porządkiem zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono cztery kandydatury na sołtysa – Pan Stanisław owoc, Pan Zygmunt Pasieczny, Pan Grzegorz Podolski oraz Pani Krystyna Szpytman. W głosowaniu tajnym na kolejną kadencję sołtysa wybrano Pana Grzegorza Podolskiego, który otrzymał 57 głosów popierających.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujące kandydatury : Bernadeta Bawer, Waldemar Cwynar, Wioletta Cwynar, Ewa Kaproń, Dariusz Kozakiewicz, Łucyna Kozakiewicz, Jolanta Murawska, Edward Nieścior, Stanisław owoc, Józef Skupień, Anna Straub, Monika Szafraniec – Matysiak, Krystyna Szpytman, Lesław Szwedko, Agnieszka Szymańska, Jadwiga Urbaniak.. W głosowaniu tajnym wybrano radę sołecką w następującym składzie : Krystyna Szpytman (79 głosów ), Lesław Szwedko ( 72 głosy ), Bernadeta Bawer ( 71 głosów ), Ewa Kaproń ( 64 głosy ), Wioletta Cwynar ( 62 głosy ), Waldemar Cwynar ( 49 głosów ), Józef Skupień ( 47 głosów ), Jadwiga Urbaniak ( 44 głosy ).
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa oraz Gminy Lubań.

Wybory Sołtysa i członków rady Sołeckiej Sołectwa Radogoszcz

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbyły się 27 lutego 2007 roku o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Radogoszczy. W zebraniu wyborczym uczestniczył Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań – Zbigniew Zjawin. Za przeprowadzenie wyborów w sołectwach odpowiedzialny był pracownik urzędu gminy – Aneta Usyk.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 40 mieszkańców. Była to wysoka frekwencja w stosunku do zebrań wiejskich organizowanych w czasie trwania kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
Zgodnie z porządkiem zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono dwie kandydatury na sołtysa – Pana Marka Jankowskiego i Pana Damiana Tur. W głosowaniu tajnym na kolejną kadencję sołtysa wybrano Pana Damiana Tur, który otrzymał 21 głosów popierających.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujące kandydatury : Józefa Biber, Andrzej Grabowski, Marek Jankowski, Przemysław Kuchmistrz, Mariusz Pogorzelski. W głosowaniu tajnym wybrano radę sołecką w następującym składzie : Andrzej Grabowski ( 36 głosów ), Józefa Biber ( 35 głosów ), Marek Jankowski ( 33 głosy ), Mariusz Pogorzelski ( 29 głosów ).
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa oraz Gminy Lubań.

Wybory Sołtysa i członków rady Sołeckiej Sołectwa Radostów Górny

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbyły się 1 marca 2007 roku o godz. 18.00 w Remizie OSP w Radostowie. W zebraniu wyborczym uczestniczył Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań – Zbigniew Zjawin. Za przeprowadzenie wyborów w sołectwach był odpowiedzialny pracownik urzędu gminy – Aneta Usyk.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 70 mieszkańców. Była to wysoka frekwencja w stosunku do zebrań wiejskich organizowanych w czasie trwania kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
Zgodnie z porządkiem zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono trzy kandydatury na sołtysa – Pana Edwarda Kazmierskiego, pana Józefa Maciejko i Pana Andrzeja Wróbel. W głosowaniu tajnym na kolejną kadencję sołtysa wybrano Pana Józefa Maciejko, który otrzymał 36 głosów popierających.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujące kandydatury : Leszka Czarnego, Mariana Jurgielewicza, Idy Kruczek, Krystyny Kuneckiej, Marcina matlęgi, Ryszarda Pleszka, Jana Rejmana, Jana Słubickiego, Józefa Zimoroza i Wiesława Zimroza. W głosowaniu tajnym wybrano radę sołecką w następującym składzie : Ida Kruczek ( 33 głosy ), Marian Jurgielewicz ( 31 głosów ), Wiesław Zimroz ( 31 głosów ) oraz Marcin Matląga (42 głosy ), który wybrany został w drugiej turze wyborów spośród dwóch kandydatów którzy otrzymali równą ilość głosów w pierwszych wyborach, tj. 27 głosów.
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa oraz Gminy Lubań.

Wybory Sołtysa i członków rady Sołeckiej Sołectwa Radostów Dolny i Średni

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbyły się 2 marca 2007 roku o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Radostowie Średnim. W zebraniu wyborczym uczestniczył Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań – Zbigniew Zjawin. Za przeprowadzenie wyborów w sołectwie był pracownik urzędu gminy – Aneta Usyk.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 102 mieszkańców. Była to wysoka frekwencja w stosunku do zebrań wiejskich organizowanych w czasie trwania kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
Zgodnie z porządkiem zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono dwie kandydatury na sołtysa – Pana Bernarda Smusz, Panią Renatę Kociołe i Panią Zdzisławę Kuryło. W głosowaniu tajnym na kolejną kadencję sołtysa wybrano Pana Bernarda Smusza , który otrzymał 55 głosów popierających.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujące kandydatury : Franciszek Galek, Elżbieta Górak, Adam Janeczko, Ryszard Jańczak, Renata Kociołe, Helena Muzyka, Barbara Nawrocka, Zbigniew Rosa, Dariusz Surma, Andrzej Usyk, Józefa Wilk, Leopold Wilk, Andrzej Wolarz i Stanisław Zubiak. W głosowaniu tajnym wybrano radę sołecką w następującym składzie : Andrzej Usyk ( 51 głosów ), Zbigniew Rosa ( 49 głosów ), Renata Kociołek ( 45 głosów ), Barbara Nawrocka ( 38 głosów ), Stanisław Zubiak ( 36 głosów ) i Ryszard Jańczak ( 36 głosów ).
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa oraz Gminy Lubań.

Wybory Sołtysa i członków rady Sołeckiej Sołectwa Nawojów Śląski

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbyły się 3 marca 2007 roku o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Nawojów Łużyckim. W zebraniu wyborczym uczestniczył Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań – Zbigniew Zjawin. Za przeprowadzenie wyborów w sołectwie odpowiedzialny był pracownik urzędu gminy – Aneta Usyk.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 28 mieszkańców.
Zgodnie z porządkiem zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono dwie kandydatury na sołtysa – Pana Zbigniewa Laskowskiego i Pana Kazimierza Sokołowskiego. W głosowaniu tajnym na sołtysa wybrano Pana Zbigniewa Laskowskiego, który otrzymał 16 głosów popierających.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujące kandydatury : Edwarda Baramuszczak, Kazimierza Sokołowskiego, Adama Majerewicza, Pawła Laskowskiego, Janusza Sokołowskiego. Mieszkańcy obecni na zebraniu podjęli decyzję o wybraniu powyższych osób w skład rady sołeckiej bez przeprowadzania wyborów tajnych stosunkiem głosów 25 głosów „za” i 4 głosami „wstrzymującymi się”
. Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa oraz Gminy Lubań.

Wybory Sołtysa i członków rady Sołeckiej Sołectwa Nawojów Łużycki

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbyły się 3 marca 2007 roku o godz. 19.00 w świetlicy wiejskiej wNawojowie Łużyckim. W zebraniu wyborczym uczestniczył Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań – Zbigniew Zjawin. Za przeprowadzenie wyborów w sołectwie był pracownik urzędu gminy – Aneta Usyk.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 24 mieszkańców.
Zgodnie z porządkiem zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono trzy kandydatury na sołtysa – Panią Barbarę Czerniak, Pana Mieczysława Kowal i Pana Piotra Stanasiuka. W głosowaniu tajnym na sołtysa wybrano Pana Mieczysława Kowal, który otrzymał 18 głosów popierających.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujące kandydatury : Zofia Bettin, Grazyna Bieluń, Lucyna Bieluń, Małgorzata Kisielewicz, Jolanta Kunicka, Adriana Sowa, Anna szmajdzińska, Józef Trypka i Edward Wyszyński. W głosowaniu tajnym wybrano radę sołecką w następującym składzie : Anna Szmajdzińska ( 18 głosów ), Zofia Bettin ( 14 głosów ), Józef Trypka ( 13 głosów ) i Małgorzata Kisielewicz ( 10 głosów ).
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa oraz Gminy Lubań.

Wybory Sołtysa i członków rady Sołeckiej Sołectwa Mściszów

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubań wybory sołtysa i członków rady sołeckiej odbyły się 5 marca 2007 roku o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Mściszowie. W zebraniu wyborczym uczestniczył Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik oraz Zastępca Wójta Gminy Lubań – Zbigniew Zjawin. Za przeprowadzenie wyborów w sołectwie był pracownik urzędu gminy – Aneta Usyk.
W zebraniu wiejskim uczestniczyło 111 mieszkańców. Była to wysoka frekwencja w stosunku do zebrań wiejskich organizowanych w czasie trwania kadencji sołtysa i rady sołeckiej.
Zgodnie z porządkiem zebrania w pierwszej kolejności przystąpiono do wyborów sołtysa. Zgłoszono dwie kandydatury na sołtysa – Panią Marię Łakota i Panią Anielę Krasnoperę. W głosowaniu tajnym na kolejną kadencję sołtysa wybrano Panią Anielę Krasnoperę, która otrzymała 67 głosów popierających.
W drugiej części zebrania przystąpiono do wyborów członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujące kandydatury : Sławomir Bednarz, Ryszard Koncki, Franciszek Kumoś, Paweł Kurdyś, Mariusz Kuśmierz, Agnieszka Olenicz, Piotr Puk, Rudolf Sowa, Agnieszka Banacka, Agnieszka Wołoszyn, Adrian Zioła. W głosowaniu tajnym wybrano radę sołecką w następującym składzie : Rudolf Sowa ( 67 głosów ), Ryszard Koncki ( 66 głosów ), Franciszek Kumoś ( 53 głosy ), Agnieszka Wołoszyn ( 51 głosów ), Adrian Zioła ( 51 głosów ), Piotr Puk ( 46 głosów ).
Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz mieszkańców sołectwa oraz Gminy Lubań.
06 03 2007


 



AKTUALNOŚCI

Projekt "Ocalamy"

OGŁOSZENIA

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Sudety 2030

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze