biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1160980

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Inauguracyjne spotkanie sołtysów
W dniu 15 marca 2007 roku w Urzędzie Gminy Lubań odbyło się inauguracyjne spotkanie nowowybranych sołtysów. Na 12 sołectw z terenu gminy wszyscy sołtysi uczestniczyli w spotkaniu. Inicjatorem spotkania był Wójt Gminy Lubań – Mirosław Herdzik. Rozpoczynając spotkanie wójt gminy gratulował wyboru oraz życzył sołtysom owocnej pracy na rzecz społeczności lokalnej.
Wraz ze swoim zastępcą wręczył zaświadczenia o wyborze na sołtysów. Następnie w imieniu swoim oraz radnych Rady Gminy Lubań podziękował sołtysom poprzedniej kadencji, tj. Pani Małgorzacie Kisielewicz, Pani Stanisławie Zioła, Pani Jadwidze Karaczan oraz Panu Janowi Pocica i Panu Zygmuntowi Pasiecznemu za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju gminy. W dowód uznania podarowano im pamiątki oraz kwiaty.
Po części oficjalnej rozpoczęła się dyskusja. Sołtysi poprzedniej kadencji przekazali cenne uwagi wynikające z ich wieloletniego doświadczenia. Poruszono wiele spraw organizacyjnych. Ponadto zwrócono uwagę Wójtowi Gminy Lubań na wiele spraw, które w ich ocenie należałoby załatwić priorytetowo.
W ocenie wszystkich sołtysów spotkanie umożliwiło im wzajemne poznanie się, a przede wszystkim dało możliwość podzielenia się swoimi uwagami.
W ten sposób rozpoczęto współpracę organów gminy wybranymi sołtysami na nowa kadencję. W planie jest już organizacja kolejnych spotkań z sołtysami podczas których informowani będą o bieżących i ważnych sprawach gminy bądź uzyskają odpowiedź na istniejące w społeczności niepokoje.
30 03 2007


 AKTUALNOŚCI

Projekt "Ocalamy"

OGŁOSZENIA

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Sudety 2030

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze