biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1160980

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz na realizację inwestycji przez Gminę Lubań
Dnia 30.03.2007r. Szkoła Podstawowa w Pisarzowicach w ramach programu Szkoła Myśląca o Każdym – SMOK, pn.: „Wędrówki Smoka po Ziemi Łużyckiej” otrzymała dofinansowanie w kwocie 90 941 zł., z tego w roku 2007 – 72 753 zł, a w roku 2008 - 18 188 zł. Celem Szkolnego Programu Rozwoju SMOK jest stworzenie warunków do identyfikacji i wspierania uzdolnień uczniów w atmosferze aktywnego uczestnictwa oraz twórczych poszukiwań, wzmocnienie motywacji uczniów do nauki, zdobywanie przez uczniów wiedzy o Euroregionie – przyszłym miejscu pracy i życia kształcenie sprawności językowej, tworzenie warunków wielopłaszczyznowych działań pozwalających wyrównać szanse edukacyjne uczniom z problemami w nauce oraz zagrożonych niedostatkiem, marginalizacją, zapoznanie z zawodami napotykanymi podczas realizacji programu, efektywna i skuteczna integracja środowiska i szkoły, rozwijanie umiejętności życiowych wspierających adaptację do zmian społecznych i cywilizacyjnych.
Realizacja programu od 01 kwietnia 2007 do 31 marca 2008 roku.
02 04 2007


 AKTUALNOŚCI

Projekt "Ocalamy"

OGŁOSZENIA

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Sudety 2030

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze