biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1086965

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Zakończono remont dachu na budynku w Radostwie Średnim.
Problem stanu technicznego budynku mieszkalnego w Radostowie Średnim 94 był nie jednokrotnie podnoszony na łamach lokalnych gazet i telewizji. Stąd też jest on dobrze znany wszystkim mieszkańcom gminy i nie tylko. Pozwolimy sobie przypomnieć, iż w pierwszym kwartale bieżącego roku przy współudziale Wojewody Dolnośląskiego oraz Rady Gminy Lubań pozyskano środki finansowe na zakup niezbędnych materiałów budowlanych do wyremontowania dachu na przedmiotowym budynku. W dniu 9 marca 2007 roku Gmina Lubań podpisała z mieszkańcami porozumienia, na mocy, którego gmina zobowiązała się do zakupu materiałów budowlanych, a mieszkańcy budynku do wykonania wszelkich prac remontowych we własnym zakresie. Obopólnie ustalono zakończenie prac na dzień 30 września bieżącego roku. W związku z powyższym w dniu 3 października pracownicy urzędu gminy zweryfikowali stan wykonania prac remontowych oraz sposób wykorzystania zakupionych materiałów budowlanych. Na miejscu nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. Wskazano na konieczność wykonania niewielkich prac wykończeniowych. Podpisano protokół z rozliczenia przekazanych materiałów budowlanych, którym oficjalnie zakończono remont dachu.
Powyższe wskazuje, iż trójstronne porozumienie, tj. Wojewody Dolnośląskiego, Gminy Lubań oraz mieszkańców budynku umożliwiło osiągnięcie zamierzonego celu – kompleksowego remontu dachu.
05 10 2007


 

AKTUALNOŚCI

Nowy plac zabaw w Radostowie Górnym

OGŁOSZENIA

Od 1 grudnia 2017 r. obowiązują nowe kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

RADA GMINY

Listopadowa Sesja Rady Gminy Lubań

GOKiS

Nauka gry na gitarze