biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1139526

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Faktyczna pomoc dla powodzian
W wyniku starań o pozyskanie dodatkowych środków w związku ze zdarzeniem losowym, Dolnośląski Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę 20.000 zł. z przeznaczeniem na zasiłki celowe wypłacone na podstawie art.40 ust.1 i 3 ustawy o pomocy społecznej. Pomoc ta rozdysponowana i wypłacona została w miesiącu październiku 2007r. dla 8 rodzin. Rodziny te poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) w wyniku ulewnych deszczów w dniu 23 sierpnia 2007 i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogły zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych w oparciu o środki własne.
Przy planowaniu i podziale wielkości zapotrzebowania i wysokości zasiłku pod uwagę brane było, iż kwota zasiłku dla rodzin lub osób najbardziej poszkodowanych nie może przekroczyć 6.000 zł. Oszacowano rzeczywiste straty w gospodarstwie domowym (podstawowy sprzęt gospodarstwa domowego, czy są zapasy żywności i dostęp do wody pitnej) i uwzględniono prace, które trzeba pilnie wykonać lub zakupy, jakie trzeba pilnie dokonać, by móc zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe.
Jednocześnie z powodu zalania pomieszczeń piwnicznych, studni oraz budynków gospodarczych uwzględniono potrzeby i przyznano 3 rodzinom zasiłki z pomocy społecznej na dofinansowanie zakupu wody pitnej oraz zakup opału na osuszenie zalanych pomieszczeń. Przy planowaniu tej formy pomocy, brano pod uwagę możliwości finansowe pomocy społecznej ( art.3 ust.4 ustawy o pomocy społecznej), które nie pozwalały na pełne zabezpieczenie potrzeb zgłaszanych przez zainteresowanych.
24 10 2007


 AKTUALNOŚCI

Stanowisko Walnego Zgromadzenia Delegatów Dolnośląskiej Izby Rolniczej z dnia 15.03.2018r. w sprawie zmiany ustawy o ochronie zwierząt

OGŁOSZENIA

Do sprzedania samochód MAGIRUS FM192D

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze