biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1102648

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Otrzymaliśmy dotację na wykonanie monitoringu wizyjnego w szkołach
Gmina Lubań złożyła we wrześniu bieżącego roku wniosek w ramach rządowego programu wspierania w latach 2007 – 2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” o zakup i instalację zestawu do monitoringu wizyjnego w szkole podstawowej oraz gimnazjum publicznym w Pisarzowicach. przedmiotowy wniosek dotyczył wyłącznie tych dwóch szkół z terenu gminy, z uwagi na podstawowe kryterium przy składaniu oraz rozpatrywaniu wniosków, którym była. liczba uczniów w szkole ubiegającej się o monitoring. Nie mogła ona być mniejsza jak 200 uczniów. Z uwagi na fakt, iż szkoła podstawowa oraz gimnazjum w Pisarzowicach tworzą jeden kompleks, po z sumowaniu liczby uczniów spełnili wymagane kryterium.
W dniu 22 października Wojewoda Dolnośląski przyznał Gminie Lubań dotację stanowiącą ponad 50 % zakładanej kwoty wykonania monitoringu. W chwili obecnej trwają prace nad wybraniem wykonawcy zadania.
Ostateczny termin zainstalowania monitoringu w szkołach upływa w dniu 15 grudnia bieżącego roku.
19 11 2007


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze