biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1102648

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE UPRAW
W dniu 12 lutego 2008 roku w Urzędzie Gminy Lubań odbyło się spotkanie sołtysów oraz przedstawicieli PZU zainicjowane przez wójta gminy. Głównym celem spotkania było omówienie nowego obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
To nowe ubezpieczenie będzie już trzecim, a nawet czwartym ubezpieczeniem obowiązkowym dla rolników. Dotychczas właściciele gospodarstw powinni posiadać polisy obowiązkowego ubezpieczenia:
- odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstw rolnego;
- obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych;
- polisę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu.
Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od lipca 2008 roku zaczyna obowiązywać zapis, według którego każdy rolnik ma obowiązek ubezpieczenia minimum 50% areału swoich upraw. Wynika to z unijnych przepisów, w myśl których od 1 stycznia 2010 roku gospodarstwa bez polisy ubezpieczenia minimum 50% średniej rocznej produkcji lub dochodu związanego z produkcją nie otrzymają pełnej rekompensaty z tytułu strat poniesionych w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej.
W związku z powyższym przedstawiciele PZU omówili szczegółowo własną ofertę ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Między innymi podali warunki ubezpieczenia, kryteria oraz niezbędne dokumenty podczas ubezpieczenia. Odpowiedzieli na wszystkie pytania i wątpliwości sołtysów. Ponadto zadeklarowali udział w spotkaniach z rolnikami w poszczególnych miejscowościach Gminy Lubań.
18 02 2008


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze