biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1101762

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Zebranie wiejskie w Uniegoszczy
Na wniosek Rady Sołeckiej Uniegoszcz w dniu 14 maja 2008 roku odbyło się zebranie wiejskie z udziałem mieszkańców Uniegoszczy oraz Wójta Gminy Lubań – Mirosława Herdzika i jego zastępcy Pana Zbigniewa Zjawina. Zebranie przeprowadzono zgodnie z zaproponowanym i na wstępie zabrania zaakceptowanym przez ogół zebranych porządkiem posiedzenia. Na wstępie Sołtys Pan Adam Kempa przedłożył sprawozdanie z dotychczasowej swojej działalności oraz rady sołeckiej. Następnie Wójt Gminy Lubań szczegółowo omówił tegoroczny budżet Gminy Lubań z szczególnym uwzględnieniem planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. Udzielił wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Ponadto poruszono wiele istotnych i nurtujących mieszkańców Uniegoszczy spraw takich jak: poprawa bezpieczeństwa dla pieszych przy drodze powiatowej Lubań – Mściszów, budowa oświetlenia drogowego oraz remont pomieszczenia rady sołeckiej.
Ważnym punktem zebrania było omówienie możliwości pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz. Szczegółowo omówiono Program Odnowa i rozwoju wsi oraz LEADER+. Mieszkańcy z zainteresowaniem przyjęli informacje o możliwości samodzielnego aplikowania po środki z funduszy strukturalnych.
Końcowym tematem poruszonym na zebraniu był stan dróg gminnych na terenie sołectwa, a szczególnie polnych. Po długiej dyskusji zebranie zakończono.
20 05 2008


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze