biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1160407

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Pożyteczne ferie w Gminie Lubań
Zbliża się okres przedświąteczny i coraz więcej osób, w tym w szczególności dzieci, zaczynają myśleć o zbliżających się feriach. Kilka organizacji działających na terenie gminy pomyślało o ich zaplanowaniu dla miejscowych pociech i wzięło udział w ogłoszonym przez Fundację Wspomagani Wsi w otwartym konkursie „Pożyteczne ferie 2009”. Celem konkursu było umożliwienie dzieciom i młodzieży spędzenie ferii w swojej społeczności lub gminie w sposób pożyteczny dla siebie i innych, atrakcyjny i bezpieczny. Składane projekty musiały zawierać walory edukacyjne, tzn. stwarzać dzieciom okazję do odgrywania nowych wartości, pobudzać do rozwoju, rozszerzać zainteresowania oraz zwiększyć wrażliwość na potrzeby innych.
W dniu 8 grudnia 2008 roku Fundacja Wspomagania Wsi rozstrzygła konkurs i podała oficjalne wyniki. Wśród 242 projektów nagrodzonych są trzy projekty złożone przez organizacje funkcjonujące na terenie gminy, które otrzymają maksymalne dofinansowanie po 2.000 złotych każdy ze złożonych projektów.
W ramach otrzymanego dofinansowania zostaną zorganizowane zajęcia z dziećmi w miejscowości Radostów, Kościelnik i Pisarzowice.
Rada Sołecka Sołectwa Radostów Dolny i Średni oraz Radostów Górny złożyły projekt pt. „Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy tym więcej nauki”. W ramach projektu założono organizację dwóch wycieczek – do teatru oraz na sanki lub na basen w zależności od warunków atmosferycznych.. Ponadto codziennie przy współpracy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu, miejscowej Szkoły Podstawowej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na świetlicy wiejskiej w Radostowie odbywać się będą zajęcia edukacyjno – ruchowe. Ponadto przewidziano projekcje filmów, spotkanie z okazji Dnia Babci oraz zabawę karnawałową. Ważnym elementem projektu są zajęcia z matematyki dla uczniów klas szóstych w celu przygotowania ich do testów kompetencyjnych pisanych na zakończenie szkoły podstawowej.
Drugi wniosek złożyła Rada Sołecka Sołectwa Kościelnik pt. „Dużo czytam…w mig coś chwytam”. Sama nazwa projektu wskazuje, iż głównym jego założeniem będzie popularyzacja czytania oraz znajomości lektur. Niebywałym zdarzeniem będzie spotkanie dzieci z autorką tekstów dla najmłodszych – Joanną Chmielewską. Ponadto przewidziane są konkursy, zajęcia oraz między innymi wycieczka do teatru.
Ostatni z nagrodzonych projektów złożyło Stowarzyszenie Miłośników Pisarzowic pt. Od wulkanu do ciasta”. Projekt zakłada nauczenie czynnego wykorzystywania czasu wolnego podczas ferii. Poprzez realizację zajęć w ramach projektu dzieci mają zacieśnić więzy rodzinne oraz sąsiedzkie. W tym celu zorganizowane zostaną uroczystości z udziałem rożnych grup wiekowych, na których dzieci będą mogli pokazać zdobyte umiejętności a seniorzy podzielą się swoimi doświadczeniami, przekażą wielopokoleniowe tradycje.
To wszystko przed naszymi dziećmi. Mamy nadzieję, iż podczas tegorocznych ferii nie będą się one nudziły w domach przed telewizorami lub komputerami. Z całą pewnością oraz przyjemnością będziemy informowali czytelników o przebiegu realizacji powyższych projektów.

10 12 2008


 AKTUALNOŚCI

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę

OGŁOSZENIA

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Sudety 2030

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze