biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1160980

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Wybrano Sołtysa
Zgodnie ze statutem Sołectwa Uniegoszcz w przypadku odwołania lub ustąpienia sołtysa należy zarządzić wybory uzupełniające. W związku z powyższym Wójt Gminy Lubań, po wcześniejszej konsultacji z radą sołecką, wydał zarządzenie nr 1 / OW / 2009 w dniu 12 stycznia bieżącego roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Uniegoszcz wskazując termin wyborów na dzień 20 stycznia 2009 roku.
W zebraniu wiejskim podczas którego przeprowadzono wybory sołtysa, uczestniczyło 36 mieszkańców oraz przedstawiciele urzędu gminy z Wójtem Gminy Lubań Mirosławem Herdzikiem na czele.
Jedynym kandydatem uczestników zebrania na sołtysa był Pan Piotr Miazga, który jednogłośnie został wybrany do pełnienia powyższej funkcji.
W związku z tym, iż dotychczas nowo wybrany sołtys był członkiem rady sołeckiej, mieszkańcy poprzez głosowanie, zdecydowali o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających do rady sołeckiej. Kandydatów zgłoszono dwóch – Pana Leszka Nowaka oraz Pana Józefa Gryglewicza. Walka była zacięta, bo stosunkiem 16 do 15 głosów wybory wygrał Pan Józef Gryglewicz.
Zarówno Pan Piotr Miazga jak i Pan Józef Gryglewicz podziękowali mieszkańców za przybycie na zebranie i oddanie swoich głosów na ich kandydatury, czym wyrazili swoje zaufanie do ich osób.
Na zakończenie zebrania mieszkańcy zadawali pytania do Wójta Gminy Lubań we wszystkich ich nurtujących sprawach.
22 01 2009


 AKTUALNOŚCI

Projekt "Ocalamy"

OGŁOSZENIA

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Sudety 2030

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze