biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1160909

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Pozyskano dofinansowanie z funduszy unijnych na wyposażenie przedszkola
Gmina Lubań z uwagi na nowo utworzone przedszkole publiczne w Pisarzowicach w sierpniu 2008 roku złożyła wniosek pt. „Chętnie chodzę do przedszkola” o dofinansowanie jego wyposażenia w ramach działania 7.2 Rozwój infrastruktury placówek edukacyjnych w Priorytecie VII Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku („Edukacja”) Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013. Projekt zakładał planowano zakup i posadowienie placu zabaw, zakup sprzętu audiowizualnego oraz pomoce, zabawki i meble. Łączną wartość projektu oszacowano na kwotę ponad 60 tysięcy złotych.
Po uzyskaniu pozytywnej oceny pod względem formalnym, merytorycznym oraz aspektów środowiskowych przez przedstawicieli partnerów społecznych w dniu 27 stycznia bieżącego roku Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokonał ostatecznego wyboru projektów do dofinansowania. Wśród 12 wyróżnionych projektów jest projekt Gminy Lubań, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 40.601,63 złotych.
W związku z powyższym otrzymane środki finansowe w najbliższym okresie czasu wykorzystane zostaną na doposażenie funkcjonującego od września ubiegłego roku przedszkola publicznego w Pisarzowicach. Z całą pewnością wpłynie to pozytywnie na podniesienie i tak już bardzo wysokiego standardu edukacji przedszkolnej. Poprzez dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego gminne przedszkole w Pisarzowicach ma szanse stać się najatrakcyjniejszym przedszkolem w regionie.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.
29 01 2009


 AKTUALNOŚCI

Projekt "Ocalamy"

OGŁOSZENIA

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Sudety 2030

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze