biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1160980

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Podsumowanie działalności Rad Sołeckich z Radostowa
W dniu 29 kwietnia 2009 roku w świetlicy wiejskiej w Radostowie odbyło się zebranie wiejskie z udziałem Wójta Gminy Lubań Mirosława Herdzina oraz jego zastępcy Zbigniewa Zjawina. Głównym punktem zebrania było sprawozdanie rad sołeckich z działalności w roku ubiegłym. Rok 2008 był rokiem sukcesu. Radom Sołeckim udało się pozyskać środki finansowe w wysokości 3000 złotych na realizację zadania pn. „Piękny i kolorowy nasz skromny Radostów” w ramach programu „Pożyteczne wakacje 2008” współfinansowanego przez Fundację Wspomagania Wsi. Ponadto pozyskano środki finansowe w wysokości blisko 10.000 złotych na doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej oraz 2.000 złotych na zajęcia podczas ferii. Przedłożone sprawozdania zostały przyjęte przez mieszkańców jednogłośnie.

Kolejnym niezwykle ważnym dla mieszkańców punktem było podjęcie decyzji o przystąpieniu do Regionalnej Odnowy wsi Województwa Dolnośląskiego. Z uwagi na pomyślne próby samodzielnego pozyskiwania środków finansowych z zewnątrz wszyscy uczestnicy zebrania byli za przystąpieniem do programu.

Ponadto korzystając z obecności Wójta Gminy Lubań mieszkańcy bezpośrednio zgłaszali swoje uwagi dotyczące miejscowości. Podstawowym tematem była budowa wodociągu w Radostowie.


16 06 2009


 AKTUALNOŚCI

Projekt "Ocalamy"

OGŁOSZENIA

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Sudety 2030

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze