biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

984995

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Gmina Lubań przystąpiła do Regionalnej Odnowy Wsi
Rada Gminy Lubań zdecydowała, poprzez podjęcie uchwały o przystąpieniu Gminy Lubań do Regionalnego Programu „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”. Do udziału w programie wskazała cztery sołectwa: Pisarzowice, Henryków Lubański, Nawojów Łużycki oraz Radostów Średni i Dolny. Powyższy wybór sołectw podyktowany był ich aktywnością przejawiającą się poprzez zawiązanie stowarzyszeń mieszkańców lub skuteczne próby pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój swoich miejscowości.
Celem zainicjowania programu regionalnego było konieczność podjęcia działań na rzecz integracji społeczności wiejskich, waloryzacji przestrzeni wsi w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej , krajobrazu, architektury i usług oraz realizacja przedsięwzięć podnoszących standard życia. Celem nadrzędnym programu jest szeroko rozumiana poprawa warunków życia na wsi oraz ekonomicznej niezależności wsi.
Zgodnie z założeniami programu w drugiej połowie bieżącego roku mieszkańcy wskazanych miejscowości wezmą udział w warsztatach prowadzonych przez wyspecjalizowanych moderatorów w celu opracowania planów rozwoju miejscowości. Powyższy dokument będzie uprawniał do występowania po środki w ramach przedmiotowego programu. Jest to kolejna szansa na pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój miejscowości.
16 06 2009


 AKTUALNOŚCI

Zakończono ważne inwestycje drogowe

OGŁOSZENIA

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

RADA GMINY

Ostatnia sesja w roku 2016

GOKiS

Nauka gry na gitarze