biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1116670

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Inicjatywy oddolne
Pod takim właśnie hasłem przedstawiciele organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie Gminy Lubań, takich jak: klubu sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz stowarzyszenia mieszkańców spotkali się z przedstawicielami Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Jeleniej Górze. Ponadto w spotkaniu wzięli udział dyrektorzy szkół, sołtysi oraz przedstawiciele urzędu gminy oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
Panie Wioleta Basta oraz Paulina Dobrowolska zaprezentowały Program Operacyjny Kapitał Ludzki pod kątem możliwości pozyskania środków finansowych przez małe organizacje, bez doświadczenia, a działające na terenach wiejskich. Przedstawiły szeroki katalog zrealizowanych projektów – „Małych – wielkich inicjatyw w ramach EFS”.
Zaprezentowane przykłady natknęły przedstawicieli organizacji do działania. Już podczas spotkania pojawiły się pierwsze pomysły, które mogłyby być zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto prowadzące spotkanie wskazały inne źródła pozyskiwania środków finansowych na działalność organizacji pozarządowych, które z całą będą na bieżąco analizowane w celu ubiegania się o wsparcie.
Niemniej jednak największą korzyścią odbytego spotkania było nawiązanie współpracy z Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, które doradza i pomaga organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków finansowych.
Za przybycie na spotkanie uczestnikom, jak i również Paniom prowadzącym serdecznie dziękujemy.


24 06 2009


 AKTUALNOŚCI

Można składać wnioski na dofinansowanie do budowy do biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków

OGŁOSZENIA

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVI edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze