biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1161051

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Radosne szkoły w Gminie Lubań
„Radosna szkoła” to rządowy program, który ma zapewnić wsparcie finansowe dla szkół, przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole i na urządzenie szkolnego placu zabaw. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego. Jego intencją jest stworzenie w szkołach warunków do aktywności ruchowej, porównywalnych ze standardami wychowania przedszkolnego.
W pierwszym naborze wniosków, który odbył się na początku lipca bieżącego roku, do programu przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe z terenu gminy, tj. Szkoła Podstawowa w Kościelniaku, Pisarzowicach, Radogoszczy i Radostowie. Wnioski udało się przygotować pomimo przebywania dyrektorów szkół na urlopach wypoczynkowych. Zbiorczy wniosek obejmujący wszystkie szkoły przedłożyła do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Gmina Lubań.
Zgodnie z założeniami programu szkoły liczące do 69 uczniów w klasach I - III mogły uzyskać dotacje w maksymalnej wysokości wynoszącej 6000 złotych. 17 września 2009 roku Kuratorium Oświaty we Wrocławiu ogłosiło wykaz szkół i organów prowadzących, które otrzymały w 2009 roku wsparcie finansowe na zakup pomocy dydaktycznych. Wśród „szczęśliwców” są wszystkie cztery szkoły podstawowe z terenu gminy. Przyznano im dotację w pełnych wnioskowanych wysokościach. W chwili obecnej dyrektorzy czekają na wpływ środków finansowych w celu zakupienia wszystkich zaplanowanych pomocy dydaktycznych, których nie mogą się już doczekać nasi najmłodsi uczniowie.

12 10 2009


 AKTUALNOŚCI

Projekt "Ocalamy"

OGŁOSZENIA

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwoju Sudety 2030

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze