biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1113861

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Kolejne boisko wielofunkcyjne
7 grudnia 2009 roku w Szkole Podstawowej im. Ora Białego w Kościelniku odbyło się uroczyste otwarcie ,,Wielofunkcyjnego boiska”. Jak sama nazwa wskazuje na boisku możemy grać w piłkę siatkową, koszykową, nożną, tenisa ziemnego. Budowa trwała dwa miesiące. Od niedawna uczniowie naszej szkoły mogą cieszyć się piękną nawierzchnią, na stale zamontowanymi koszami i bramkami do piłki nożnej. Boisko pustoszeje tylko na czas lekcji…
Chcieliśmy oficjalnym otwarciem podziękować tym, dzięki którym mamy taki piękny obiekt, przede wszystkim Wójtowi Gminy Lubań Panu Mirosławowi Herdzikowi, wszystkim radnym i pracownikom Urzędu Gminy w Lubaniu.
Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie pocztów sztandarowych Szkoły Podstawowej im. Noblistów Polskich w Pisarzowicach, Gimnazjum Publicznego im. Aleksandra Fredry w Pisarzowicach, i gospodarza- Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kościelniku.
Następnie złożono raport klas i odśpiewano hymn szkolny. Pani Ewa Pietrzyk- dyrektor
Szkoły Podstawowej w Kościelniku przywitała zaproszonych gości, wśród których znaleźli się : Wicestarosta Powiatu Lubańskiego Pan Wojciech Zembik, Wójt Gminy Lubań Pan Mirosław Herdzik, Ksiądz Proboszcz Parafii Ścięcia Jana Chrzciciela Czesław Misiewicz, Burmistrz Miasta Lubania Pan Radosław Rowiński, pracownicy Urzędu Gminy Lubań, radni i sołtysi wsi Kościelnik, Kościelniki Dolne i Jałowiec, wykonawca i kierownik budowy Firmy Drogmax.
Pani dyrektor w krótkim przemówieniu podziękowała wszystkim zaangażowanym w budowę boiska. Powiedziała, że takie inicjatywy służą sprawie najsłuszniejszej – zdrowiu naszych dzieci. Zwróciła się tez do uczniów z apelem żeby użytkowali boisko w taki sposób, żeby służyło ono przyszłym pokoleniom.
Następnie głos zabrał Wójt Gminy Lubań Pan Mirosław Herdzik, który życzył uczniom samych sukcesów sportowych. Ofiarował na ręce Pani Dyrektor czek na 1000 złotych na zakup sadzonek drzew i dmuchawę do odkurzania boiska. Piłki przekazał też wykonawca Pan Tadeusz Mak.
Później odbyło się poświęcenie boiska przez księdza Misiewicza, który przekazał kropidło pani Dyrektor i panu Wójtowi. Przecięto wstęgi i na takie boisko wkroczyły uczennice z układem tanecznym z piłkami. Przygotowany pod okiem Pani Małgorzaty Konopskiej zachwycił widzów. Prowadząca uroczystość pani Iwona Kalinowska Tymińska poprosiła Pana Wójta o wykonanie strzału do bramki, w której stanął uczeń Paweł Wiszowski. Niestety strzelec okazał się bardzo dobry i piłka, mimo okrzyków dzieci, wylądowała w siatce.
Następnie goście udali się na poczęstunek przygotowany przez Zajazd Staropolski w Kościelniku. Jeszcze tylko wpis do kroniki i po uroczystości.

11 12 2009


 

AKTUALNOŚCI

Program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy” będzie realizowany na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

Do sprzedania samochód MAGIRUS FM192D

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze