biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251808

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Okres sprawozdawczy w OSP
Pierwszy kwartał nowego roku jest okresem zwoływania zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych. 5 lutego zebrali się druhowie z Mściszowa a w dniu następnym z Pisarzowic. Podczas spotkań prezesi jednostek przedłożyli sprawozdania z działalności w roku ubiegłym. W spotkaniach wzięli udział zaproszeni goście w osobach: Zbigniew Zjawin – Zastępca Wójta Gminy Lubań, Pani Aneta Usyk – pracownik urzędu oraz Zbigniew Szyszło – przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej.
Burzliwą dyskusję wśród strażaków ochotników wywołała informacja, iż zmieniły się przepisy prawa w zakresie wykonywania badań lekarskich przez druhów ochotników. Od połowy grudnia 2009 roku na badania wstępne i okresowe ma obowiązek kierować wójt gminy. Ponadto każdy ze strażaków uczestniczący w działaniach ratowniczo – gaśniczych zobligowany jest do uzyskania zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do udziału w akcjach od lekarzy specjalistów takich jak laryngolog, neurolog i okulista. Ponadto obowiązkowe są również badania psychotechniczne.
Wprowadzone rygorystyczne przepisy najprawdopodobniej mogą się przyczynić się do „kryzysu” organizacji jaki mi są Ochotnicze Straże Pożarne. Z jednej strony będą miały na to wpływ wysokie koszty wykonania badań a z drugiej ograniczona liczba strażaków, które uzyskają stosowne zaświadczenie lekarskie. Twórca przepisów, w naszej ocenie, zapomniał iż są to tylko i wyłącznie ochotnicy. Natomiast wymogi postawiono im jak zawodowym strażakom.
11 02 2010


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze