biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252334

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Docenione przedsięwzięcie Dolnośląskiej Odnowy Wsi
Przedsięwzięcie realizowane przez mieszkańców Radostowa zostało laureatem konkursu „Piękna wieś dolnośląska” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie w odnowie wsi”.
Gala finałowa konkursu odbyła się 18 września we wsi Jaszkowa Górna, która zwyciężyła w kategorii najpiękniejsza wieś dolnośląska. Był to drugi konkurs realizowany przez Samorząd Województwa dla dolnośląskich sołectw w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi. W tegorocznej edycji udział wzięło 46 wsi z 31 gmin. W uroczystej gali wzięło udział ponad 300 gości z całego województwa. Gminę Lubań, a w szczególności Radostów reprezentowali: Pan Bernard Smusz – Sołtys Sołectwa Radostów Dolny i Średni, Pan Józef Maciejko – Sołtys Sołectwa Radostów Górny, Pani Aneta Usyk – mieszkanka, autorka projektu i koordynator gminny odnowy wsi oraz Pan Zbigniew Zjawin – Zastępca Wójta Gminy Lubań i Pani Teresa Trefler – Sołtys Sołectwa Henryków Lubański.
Zrealizowany przez mieszkańców Radostowa projekt pn. „Jak rękawy zakasamy to świetlica blask odzyska” otrzymał III nagrodę w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”. W tym miejscu należy podkreślić, iż było to jedyne miejsce na „przysłowiowym podium” z terenu powiatu lubańskiego. Stąd też nagroda ta sprawiła mieszkańcom Radostowa i Wójtowi Gminy Lubań Mirosławowi Herdzinowi jeszcze więcej radości i dumy. Komisja konkursowa przy ocenie projektów zwracała uwagę przede wszystkim na: zaangażowanie mieszkańców w jego realizację, samodzielne pozyskanie dofinansowania, innowacyjność projektu oraz jego wpływ na życie mieszkańców wsi. Wszystkie te punkty, w przypadku projektu Radostowa, zostały bardzo wysoko ocenione. Bardzo duże wrażenie na komisji wywołała przygotowana przez mieszkańców w miesiącu lipcu prezentacja realizacji projektu, w która zaangażowało się około 100 mieszkańców.
Nagroda ta dodaje realizatorom nagrodzonego projektu „skrzydeł” do prób pozyskiwania kolejnych środków dla rozwoju swoich miejscowości. W tym miejscu korzystając z tak miłego wydarzenia chciałabym jako koordynatorka gminna odnowy wsi ale przede wszystkim mieszkanka Radostowa podziękować wszystkim mieszkańcom naszej miejscowości za zaangażowanie, trud i poświęcenie swojego czasu oraz wiarę w możliwość odniesienia sukcesu. To dzięki Wam Radostów, jak i Gmina Lubań jest znana w całym województwie dolnośląskim. Liczę, iż z dnia na dzień – z miesiąca na miesiąc coraz więcej osób – młodych i starszych – przyłączy się do realizacji inicjatyw na rzecz rozwoju Radostowa. Ponadto słowa podziękowania skieruję również do Wójta Gminy Lubań Mirosława Herdzika oraz wszystkich przedstawicieli samorządu za wsparcie i pomoc w realizacji tego jak i kolejnych naszych pomysłów. Zachęcam wszystkich mieszkańców wsi z terenu gminy, ale również i powiatu lubańskiego do podjęcia samodzielnych działań zmierzających do poprawy życia na wsi. Mieszkańcy Radostowa są dowodem, iż można samodzielnie wiele zrobić w celu rozwoju swoich wsi.
Wręczając nagrody Wicemarszałek Stanisław Longawa podkreślił, iż nagrodzone wsie i projekty to przykłady niezwykłej aktywności i nakładu pracy mieszkańców przy realizacji wielu, czasem bardzo innowacyjnych i wzorcowych projektów, które w sposób istotny zmieniły zarówno krajobraz wsi ale przede wszystkim samych mieszkańców. Po raz kolejny konkurs pokazał w sposób dobitny, iż największym bogactwem są jej mieszkańcy.

06 10 2010


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze