biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1223532

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Sołtysi już wybrani
Dnia 19.06.2011 r. w pięciu Sołectwach na terenie Gminy Lubań na nowych zasadach odbyły się wybory Sołtysów.

W Sołectwie Pisarzowice było dwóch kandydatów:
1. KONOPSKI Edward, Marek, który uzyskał 136 głosów
2. PODOLSKI Grzegorz, Jacek, który uzyskał 156 głosów - w wyniku czego został SOŁTYSEM .
Frekwencja wyniosła 23,20 %.

W Sołectwie Nawojów Śląski kandydowało dwóch kandydatów:
1. BENEDYK Tomasz, Robert, który uzyskał 49 głosów – w wyniku czego został SOŁTYSEM,
2. WĄS Jakub , który uzyskał 23 głosy.
Frekwencja wyniosła 26,70 %.

W Sołectwie Uniegoszcz było dwóch kandydatów:
1. SKRZYPEK Alicja, Małgorzata , która uzyskała 33 głosy – w wyniku czego została SOŁTYSEM
2. SZARKOWSKI Alfred, Jan – uzyskał 28 głosów.
Frekwencja wyniosła 18,20 %

W Sołectwie Radogoszcz kandydowało trzech kandydatów :
1. DOBROWOLSKI Czesław - uzyskał 38 głosów - w wyniku czego został SOŁTYSEM,
2. PIETRZAKOWSKA Małgorzata – uzyskała 37 głosów,
3. TUR Barbara - uzyskała 15 głosów.
Frekwencja wyniosła 27 %.

W Sołectwie Radostów Górny było dwóch kandydatów:
1. KOT Urszula, Anna – uzyskała 35 głosów,
2. MACIEJKO Józef – uzyskał 74 głosy – w wyniku czego został SOŁTYSEM.
Frekwencja wyniosła 52%.

Po przeanalizowaniu ilości osób biorących udział w wyborach można wywnioskować, że nowe zasady wyborów Sołtysa sprawdziły się.


20 06 2011


 AKTUALNOŚCI

Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Henrykowie Lubańskim

OGŁOSZENIA

Podziękowanie Wójta Gminy Lubań – Zbigniewa Hercunia

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze