biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1009849

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Sołtysi już wybrani
Dnia 19.06.2011 r. w pięciu Sołectwach na terenie Gminy Lubań na nowych zasadach odbyły się wybory Sołtysów.

W Sołectwie Pisarzowice było dwóch kandydatów:
1. KONOPSKI Edward, Marek, który uzyskał 136 głosów
2. PODOLSKI Grzegorz, Jacek, który uzyskał 156 głosów - w wyniku czego został SOŁTYSEM .
Frekwencja wyniosła 23,20 %.

W Sołectwie Nawojów Śląski kandydowało dwóch kandydatów:
1. BENEDYK Tomasz, Robert, który uzyskał 49 głosów – w wyniku czego został SOŁTYSEM,
2. WĄS Jakub , który uzyskał 23 głosy.
Frekwencja wyniosła 26,70 %.

W Sołectwie Uniegoszcz było dwóch kandydatów:
1. SKRZYPEK Alicja, Małgorzata , która uzyskała 33 głosy – w wyniku czego została SOŁTYSEM
2. SZARKOWSKI Alfred, Jan – uzyskał 28 głosów.
Frekwencja wyniosła 18,20 %

W Sołectwie Radogoszcz kandydowało trzech kandydatów :
1. DOBROWOLSKI Czesław - uzyskał 38 głosów - w wyniku czego został SOŁTYSEM,
2. PIETRZAKOWSKA Małgorzata – uzyskała 37 głosów,
3. TUR Barbara - uzyskała 15 głosów.
Frekwencja wyniosła 27 %.

W Sołectwie Radostów Górny było dwóch kandydatów:
1. KOT Urszula, Anna – uzyskała 35 głosów,
2. MACIEJKO Józef – uzyskał 74 głosy – w wyniku czego został SOŁTYSEM.
Frekwencja wyniosła 52%.

Po przeanalizowaniu ilości osób biorących udział w wyborach można wywnioskować, że nowe zasady wyborów Sołtysa sprawdziły się.


20 06 2011


 AKTUALNOŚCI

Schronisko dla zwierząt

OGŁOSZENIA

IX Tydzień Sportu dla Wszystkich

RADA GMINY

Odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Lubań

GOKiS

Nauka gry na gitarze