biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

999545

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Unijne pieniądze na oświetlenie
„Uaktywnienie i integracja mieszkańców Gminy Lubań poprzez budowę oświetlenia ulicznego w Nawojowie Łużyckim i Uniegoszczy”, to projekt, zrealizowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”.
Projekt obejmował budowę oświetlenia drogowego w Nawojowie Łużyckim i Uniegoszczy w Gminie Lubań. W miejscowości Nawojów Łużycki, na odcinku 2 km posadowiono 50 słupów aluminiowych z oprawami sodowymi. Na długości 2,2 km w Uniegoszczy ustawiono 38 słupów aluminiowych z oprawami sodowymi.
Projekt, w sposób bezpośredni, pozwolił na znaczne podniesienie standardu i jakości życia mieszkańców w Gminie Lubań. Oświetlenie w Nawojowie Łużyckim wykonane zostało przy drodze, prowadzącej do świetlicy wiejskiej. Ten ciąg komunikacyjny cechuje się bardzo dużym natężeniem ruchu. We wskazanej świetlicy często odbywają się zebrania wiejskie, organizowane są różnego rodzaju zajęcia dla dzieci. Niejednokrotnie spotykaliśmy się z brakiem frekwencji i aktywnego udziału w zajęciach. Rodzice obawiali się pozostawić dzieci bez opieki na nieoświetlonej drodze. Wykonanie oświetlenia przyczyniło się do zwiększenia liczby dzieci, biorących udział w oferowanych zajęciach. Oświetlenie w Uniegoszczy wykonano w pasie drogi prowadzącej do Sołtysówki, którą śmiało można nazwać Centrum Kulturalnym Uniegoszczy.
Fundusze, pozyskiwane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 są znacznym wsparciem w zapewnianiu wysokiego standardu życia na obszarach wiejskich. Środki zewnętrzne umożliwiają realizację inwestycji niezbędnych dla mieszkańców.
Stanowią one bardzo często jedyną możliwość na wykonanie zaplanowanych inwestycji. Pozyskiwane fundusze zewnętrzne postrzegane są jako perspektywa rozwoju i szansa na nowe możliwości dla Gmin.

Koszt całkowity budowy oświetlenia we wskazanych miejscowościach to: 329 79,00 PLN. Pozyskane dofinansowanie wynosi: 191 930,00 PLN.

20 09 2011


 AKTUALNOŚCI

Wielkanocny teatrzyk „O tym jak jajko pisanką zostało”.

OGŁOSZENIA

Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego w Lubaniu

RADA GMINY

Odbyła się XXIV Sesja Rady Gminy Lubań

GOKiS

Nauka gry na gitarze