biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252457

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Spotkanie z Wójtem Gminy w Mściszowie
Na wniosek mieszkańców Mściszowa w dniu 15 września bieżącego roku odbyło się zebranie wiejskie z udziałem Wójta Gminy Lubań - Zbigniewa Hercunia oraz przedstawicieli urzędu.
Pierwszą priorytetową sprawą nurtującą mieszkańców jest problem z dowozem uczniów do szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjalnych uczęszczających do szkół w Lubaniu. Wójt gminy dostrzega problem rodziców i ich dzieci, aczkolwiek nie jest to zadanie własne gminy. Gmina, jako organ prowadzący szkoły na terenie gminy, zobowiązana jest zapewnić dowóz uczniów uczęszczających do szkół gminnych, z czego się wywiązuje. Niemniej jednak nie pozostawił mieszkańców Mściszowa z wynikłym problemem. Zobowiązał się do rozmowy z dotychczasowym przewoźnikiem w celu dopasowania godzin przejazdu autobusów do realnych potrzeb mieszkańców.
Ważnym punktem zebrania był wybór rady sołeckiej. Nowo wybrane osoby wykazały już podczas zebrania dużo pomysłów i chęci do pracy na rzecz rozwoju swojej miejscowości. Stąd też bardzo chętnie przystąpili do propozycji wójta gminy, jaką jest udział w regionalnej odnowie wsi. Udział sołectwa w programie stwarza mu możliwość pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych na swoje pomysły i własne wytyczone cele.
Na zakończenie spotkania Wójt Gminy Lubań omówił przewidziany przez siebie harmonogram pracy nad przyszłorocznym budżetem gminy. Zapewnił mieszkańców, iż będzie on konsultowany z nimi i to oni właśnie będą mieli decydujący głos nad planowanymi i realizowanymi inwestycjami w ich miejscowości.
22 09 2011


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze