biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252528

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Zmiana zarządcy cmentarzy komunalnych
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2012 roku zmienił się Zarządca Cmentarzy Komunalnych Gminy Lubań. Nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem oraz utrzymaniem czystości i porządku na cmentarzach komunalnych w Nawojowie Śląskim, Nawojowie Łużyckim, Radogoszczy, Pisarzowicach, Radostawiu Średnim, Henrykowie Lubańskim będzie pełnił Referat Infrastruktury i Gospodarki Gminy Lubań.

Do obowiązków Zarządcy związanych z administrowaniem cmentarzy należy w szczególności:
1.utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach,
2.systematyczne wykaszanie trawy na terenie cmentarzy, oraz utrzymanie czystości alejek cmentarnych,
3.usuwanie skutków wandalizmu przez usuwanie nieuprawnionych zapisów i znaków,
4.zamykanie bram wjazdowych cmentarzy i otwieranie osobom uprawnionym,
5.wskazywanie miejsca do wykopania grobu i kontrola zgodności jego wykonania zgodnie z wydanym zezwoleniem w tym zakresie,
6.przestrzeganie regulaminu cmentarza.

Jednocześnie informujemy, że bliscy osoby zmarłej mają obowiązek zgłosić się tak jak to miało miejsce do tej pory, do Urzędu Gminy Lubań pokój nr 11 w celu uzyskania zgody na pochówek oraz uiszczenie stosownych opłat.

Zarządzenie Wójta Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych
04 01 2012


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze