biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1101764

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Zmiana zarządcy cmentarzy komunalnych
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2012 roku zmienił się Zarządca Cmentarzy Komunalnych Gminy Lubań. Nadzór nad bieżącym funkcjonowaniem oraz utrzymaniem czystości i porządku na cmentarzach komunalnych w Nawojowie Śląskim, Nawojowie Łużyckim, Radogoszczy, Pisarzowicach, Radostawiu Średnim, Henrykowie Lubańskim będzie pełnił Referat Infrastruktury i Gospodarki Gminy Lubań.

Do obowiązków Zarządcy związanych z administrowaniem cmentarzy należy w szczególności:
1.utrzymanie czystości i porządku na cmentarzach,
2.systematyczne wykaszanie trawy na terenie cmentarzy, oraz utrzymanie czystości alejek cmentarnych,
3.usuwanie skutków wandalizmu przez usuwanie nieuprawnionych zapisów i znaków,
4.zamykanie bram wjazdowych cmentarzy i otwieranie osobom uprawnionym,
5.wskazywanie miejsca do wykopania grobu i kontrola zgodności jego wykonania zgodnie z wydanym zezwoleniem w tym zakresie,
6.przestrzeganie regulaminu cmentarza.

Jednocześnie informujemy, że bliscy osoby zmarłej mają obowiązek zgłosić się tak jak to miało miejsce do tej pory, do Urzędu Gminy Lubań pokój nr 11 w celu uzyskania zgody na pochówek oraz uiszczenie stosownych opłat.

Zarządzenie Wójta Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych
04 01 2012


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze