biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252462

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Informacje w sprawie wiatraków
Dokumenty inwestorów farm wiatrowych przedłożone do urzędu gminy:
List intencyjny w sprawie wykorzystania terenów gminnych pod budowę farmy wiatrowej
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Lista umów dzierżaw na terenie Gminy Lubań
Zapytanie (08.03.2012)
Odpowiedz (26.03.2012)
Pismo z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (25.04.2012)
Informacja o wyroku sądu NSA (25.05.2012)
Budowa masztu (11.07.2012)
weryfikacja stanu zaawansowania projektów farm wiatrowych (29.08.2012), odpowiedź (05.09.2012)

Opinia adwokata prawnego – Dawida Śliwy – świadczącego pomoc prawną w zakresie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań oraz wszystkich spraw dotyczących budowy/lokalizacji farm wiatrowych na terenie Gminy Lubań. (13.09.2012)

weryfikacja stanu zaawansowania projektów farm wiatrowych, odpowiedź (20.09.2012)

prognoza oddziaływania na środowisko (12.12.2012)

wniosek o udzielenie informacji, odpowiedz na wniosek (03.01.2013)


Wniosek wojewody o udzielenie informacji (03.03.2014)
01 03 2012


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze