biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252335

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Beztroska zabawa w wyjątkowym, zaczarowanym miejscu- Plac zabaw w Radostowie Średnim
Plac zabaw- miejsce kojarzone z czasem dzieciństwa, brakiem problemów i beztroską. Plac zabaw- miejsce kojarzone z dbałością o najmłodszych. Jednak plac zabaw to bardzo często luksus, na który nie wszystkie Gminy mogą sobie pozwolić.
Dlatego też Mieszkańcy Radostowa podwójnie cieszą się ze środków pozyskanych w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Wartość całego Projektu: 32 591,25 PLN, kwota dofinansowania: 18 547,00 PLN, co stanowi 70 % kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
Operacji ma na celu zwiększenie integracji międzypokoleniowej mieszkańców wsi Radostów, a także podniesienie poziomu i standardu życia ludzi na wsi. Wybudowanie małej infrastruktury w postaci placu zabaw, gdzie mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzać czas, pozwoli na znaczne podniesienie standardu życia. Plac zabaw, jako miejsce radości, beztroskiej zabawy i bezpiecznej aktywności to priorytet, aby wpłynąć na wzrost atrakcyjności turystycznej wsi, ponieważ z wybudowanej infrastruktury będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy, jak i turyści odwiedzający Gminę Lubań. Wybudowanie placu zabaw to dodatkowy bodziec, przemawiający za odwiedzeniem gospodarstw agroturystycznych na terenie Gminy Lubań, za poznawaniem terenów „Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Izerskie.”
Projekt pozwolił na wybudowanie placu zabaw w bliskim sąsiedztwie szkoły podstawowej. Jest to szczególna lokalizacja, ponieważ to właśnie szkoła skupia najmłodszych. Nowy model nauczania kładzie nacisk nie tylko na wiedzę, ważny jest także ruch, swoboda, wyładowanie negatywnych emocji, pokazywanie aktywnego stylu życia. Ruch jest bardzo ważnym elementem w rozwoju psychomotorycznym dziecka. Dzieci, za najmłodszych lat powinny poznać model aktywnego stylu życia. Ciekawość, chęć ruchu i zabaw sportowych może zostać wyrobiona właśnie na placu zabaw.
Stworzenie takiego placu z pewnością przyczyni się do podniesienia poziomu życia na wsi, znacznie ułatwi organizowanie różnego rodzaju festynów sportowych i imprez dla najmłodszych, co zwiększy integrację mieszkańców.
Bardzo ważnym elementem jest zapewnienie miejsca dla najmłodszych. Z wybudowanego placu zabaw będą mogli skorzystać mieszkańcy, ale i z pewnością turyści, odwiedzający Gminę Lubań. Wpłynie to na wzrost jej atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej.
Plac zabaw, jaki wybudowano w miejscowości Radostów Średni, zawiera:
komplet zabawowy w postaci baszty, złożonej z wieżyczki, pomostu i schodów, zjeżdżalni, przeplotni. Zakupiono: huśtawkę, altanę drewnianą, kosz do gry w koszykówkę, piaskownicę sześcioboczną, karuzelę tarczową, 2 sprężynowce w kształcie zwierząt, huśtawkę wahadłową i siedziska do piaskownicy. Realizacja projektu- czyli stworzenie placu zabaw jest pierwszym krokiem w tworzeniu bazy rekreacyjnej i turystycznej.

24 07 2012


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze