biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1101762

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Biologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków
Dnia 18.03.2013 r. w Urzędzie Gminy Lubań odbyło się spotkanie sołtysów z Wójtem Gminy Zbigniewem Hercuniem w sprawie budowy biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków, które mają na celu osiągnięcie poprawy stanu środowiska i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców wynikających z zanieczyszczeń środowiska.
Wójt Gminy poinformował zebranych, że gmina jest w trakcie opracowywania programu w sprawie udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubań. Dotacje będą udzielane tym mieszkańcom i dla nieruchomości, gdzie nie ma możliwości włączenia się do istniejącej lub planowanej do 2020 roku sieci kanalizacyjnej i gdzie budowa jest niemożliwa lub nieuzasadniona ze względów ekonomicznych oraz nie jest sprzeczna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań.
W spotkaniu wzięła udział również firma „WATER SYSTEM POLSKA” Centrum Przydomowych Oczyszczalni Ścieków ze Świdnicy, która przedstawiła i zapoznała zebranych z budową, działaniem, obsługą oraz korzyściami płynącymi z instalacji biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków. Wójt Gospodarz gminy podziękował wszystkim sołtysom za udział oraz poprosił aby rozpropagowali i zainteresowali powyższym tematem mieszkańców gminy Lubań.


19 03 2013


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze