biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252471

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Komunikat Wójta Gminy Lubań
Szanowni Mieszkańcy Gminy Lubań,
Uprzejmie informuję właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Lubań, iż z dniem 1 lipca 2013 r. wchodzą w życie nowe zasady gospodarki odpadami. Od tego dnia, obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych przejmuje w całości Gmina Lubań w zamian za uiszczaną opłatę.
W związku z powyższym informuję, iż Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Lubaniu wypowie dotychczas obowiązujące umowy na odbiór odpadów komunalnych wszystkim właścicielom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w drugim kwartale 2013r. Nie ma więc konieczności indywidualnego rozwiązywania powyższych umów.
Ponadto, w myśl nowej ustawy, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej, obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do dnia 30 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Lubań, pokój nr 3 lub za pośrednictwem sołtysa. Formularz deklaracji zostanie Państwu dostarczony do domu przez gońca lub będzie możliwy do pobrania u sołtysów poszczególnych sołectw. Jeśli jednak nie otrzymają Państwo deklaracji do dnia 24 kwietnia br., proszę o odebranie jej w siedzibie Urzędu, pokój nr 3 lub pobranie formularza ze strony internetowej Gminy. Wzór wypełnionej deklaracji będzie dostępny na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubań oraz na stronie internetowej Gminy w zakładce „Gospodarka odpadami”. W razie niezłożenia deklaracji, albo uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych zawartych w deklaracji, Wójt Gminy Lubań określi, w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomości o podobnym charakterze. Dodatkowych informacji dotyczących wprowadzenia nowego systemu udzielają pracownicy Referat Inwestycji, Rolnictwa i Środowiska w pokoju nr 3 oraz pod nr telefonu 75 646 59 31.
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, w dniach od 17 do 26 kwietnia 2013 r. w godz. od 16:00 do 18:00 będą organizowane na terenie poszczególnych miejscowości dyżury pracowników Urzędu. W tym czasie będzie można uzyskać pomoc w wypełnieniu deklaracji, uzyskać informacje na temat planowanych inwestycji w 2013 r. oraz dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Szczegółowy harmonogram dyżurów zostanie podany na tablicach ogłoszeń wszystkich miejscowości oraz na stronie internetowej urzędu gminy .

Wójt Gminy Lubań
Zbigniew HercuńHARMONOGRAM DYŻURÓW PRACOWNIKÓW URZĘDU GMINY LUBAŃ W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH w dniach 17.04. – 26.04.2013r.

17.04.2013r.(środa) w godz. 16:00-18:00 w świetlicy wiejskiej
w Radogoszczy mieszkańców miejscowości NAWOJÓW ŚLĄSKI, NAWOJÓW ŁUŻYCKI, RADOGOSZCZ, UWAGA: TERMIN z 25.04.2013 r. zmieniony na 17.04.2013 r. !!!

18.04.2013r.(czwartek) w godz. 16:00-18:00 w świetlicy wiejskiej
w Radostowie Średnim mieszkańców miejscowości: RADOSTÓW DOLNY, RADOSTÓW ŚREDNI, RADOSTÓW GÓRNY,

19.04.2013r. (piątek) w godz. 16:00-18:00 w Szkole Podstawowej
w Kościelniku mieszkańców miejscowości: JAŁOWIEC, KOŚCIELNIK, KOŚCIELNIKI DOLNE,

20.04.2013r.(sobota) w godz. 15:00-17:00 w świetlicy wiejskiej mieszkańców miejscowości MŚCISZÓW,

23.04.2013r. (wtorek) w godz. 16:00-18:00 w świetlicy wiejskiej mieszkańców miejscowości PISARZOWICE,

24.04.2013r.(środa) w godz. 16:00-18:00 w „sołtysówce” w Uniegoszczy mieszkańców miejscowości UNIEGOSZCZ,

26.04.2013r.(piątek) w godz. 16:00-18:00 w budynku po byłej szkole podstawowej mieszkańców miejscowości HENRYKÓW LUBAŃSKI.
22 03 2013


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze