biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251810

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Uaktywnienie i integracja mieszkańców Gminy Lubań poprzez przebudowę świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łużyckim
W kwietniu 2012 roku złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. Znaczny wkład pieniędzy pozyskany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pozwolił na oddanie dla mieszkańców przestrzeni, gdzie będą oni mogli dbać o tradycję, organizować spotkania integracyjne, prowadzić aktywne życie społeczne i kulturalne. Przebudowa świetlicy wiejskiej pozwoliła na stworzenie miejsca, gdzie będzie można pielęgnować tradycje świąteczne poprzez organizowanie pokazów tradycyjnych stołów Wigilijnych i Wielkanocnych, powstało idealne miejsce do organizacji imprez kulturalnych, a także wspierania aktywności artystycznej mieszkańców. Przebudowa świetlicy to stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli wspólnie „pracować” nad rękodziełem lub tradycyjnymi potrawami regionalnymi.
Przebudowa świetlicy wiejskiej wpłynie pozytywnie na aktywność mieszkańców- pozyskają oni miejsce do spotkań integracyjnych, co może odzwierciedlić się zwiększeniem liczby organizowanych imprez, mających na celu kultywowanie tradycji lokalnych.
Świetlica stanie się miejscem, gdzie organizowane będą różnego rodzaju spotkania informacyjne, n.p. na temat pozyskiwania środków unijnych dla przedsiębiorców i osób fizycznych, będą organizowane spotkania Wójta Gminy Lubań z mieszkańcami, spotkania Rady Sołeckiej z mieszkańcami. Już dziś zapraszamy mieszkańców na IV Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 15 grudnia br. o godzinie 15:00 w świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łużyckim. Uczestnikami konkursu mogą być mieszkańcy Gminy Lubań- niezależnie od wieku. Występy będą oceniane w 4 kategoriach: I- dzieci do lat 12, II- młodzież 13-18 lat, III- dorośli 19 lat i więcej, IV- grupy mieszane. Karty zgłoszeń dostępne są na stronie internetowej Gminy Lubań w zakładce GOKiS. Należy je składać do 9 grudnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Lubaniu lub w bibliotekach gminnych w Pisarzowicach i Radogoszczy. Zapraszamy!!Przed realizacją projektuPo realizacji projektu12 11 2013


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze