biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252334

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Konsultacja z Sołtysami
Jak wiadomo do 15 listopada wójt gminy jest zobowiązany do przedłożenia projektu budżetu na kolejny rok radnym oraz regionalnej izbie obrachunkowej. W tym roku Wójt Gminy Lubań przedłożył projekt budżetu również sołtysom, których jednocześnie zaprosił na spotkanie w dniu 20 listopada.

Na wstępie Wójt Gminy Lubań przekazał niezwykle miłą informację o wygraniu przez Gminę Lubań konkursu „Przyjazna Wieś 2013” w kategorii inwestycja prospołeczna. Do konkursu zgłoszony został projekt pn. „ Budowa miejsca przeznaczonego dla wypoczynku i rekreacji w Izerskiej Krainie Cisów- Henrykowie Lubańskim, położonym na styku trzech granic”. Inwestycja ta została wybrana jako najlepsza inwestycja na Dolnym Śląsku. Stąd też Gmina Lubań będzie reprezentować Dolny Śląsk konkursie ogólnopolskim.

Przed omówieniem projektu budżetu Wójt Gminy Lubań przedłożył sprawozdanie ze zrealizowanych zadań inwestycyjnych w latach 2011-2013.
Podczas spotkania Wójt Gminy Lubań – Zbigniew Hercuń szczegółowo omówił planowane inwestycje na rok przyszły. Wyjaśnił czym kierował się podczas wyboru inwestycji, ich sposobie finansowania oraz zadania, które nie zostały ujęte w projekcie budżetu, a istnieje prawdopodobieństwo ich realizacji w trakcie 2014 roku. Podkreślił, że już trzeci rok gmina nie zaciąga żadnych kredytów. Ponadto zwrócił uwagę na obniżoną subwencję ogólną z budżetu państwa o kwotę ponad 700 tysięcy złotych w stosunku do obecnego roku. Udzielił wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie pytania przedstawicieli mieszkańców. Obecnie podczas spotkania Sołtysi nie wnieśli żadnych wniosków lub uwag do zaproponowanego projektu budżetu.

Spotkanie z sołtysami było okazją do podsumowania pierwszego kwartału funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami. Z analizy sprawozdań przedkładanych przez ZGiUK Lubań wynika, że w pierwszym kwartale średnio w miesiącu odebrano z terenu gminy około 75 ton odpadów. W miesiącu październiku odpadów odebrano o 30 ton więcej, co jest najprawdopodobniej spowodowane rozpoczętym okresem grzewczym. Wójt poinformował sołtysów, że przymierza się do zaproponowania obniżenia stawek za wywóz odpadów, ale najprawdopodobniej uczyni to w drugim kwartale 2014 roku. Modyfikację stawek wywozu odpadów chciałby zaproponować po zakończonym okresie grzewczym, poznaniu kosztów wywozu odpadów z PSZOK w Radostowie oraz po zapowiadanej zmianie przepisów umożliwiających zmianę stawki bez obowiązku zmiany deklaracji przez wszystkich mieszkańców.

Przekazano Sołtysom odpowiedź Marszałka Województwa Dolnośląskiego na zainicjowane przez wójta gminy w okresie letnim pisma mieszkańców w kwestii nieprawidłowości w funkcjonowaniu zapór na zbiornikach retencyjno- energetycznych w miejscowości Złotniki Lubańskie i Czocha.

Na zakończenie spotkania poruszono szereg różnych spraw, takich jak odśnieżanie dróg, podziału środków finansowych dla sołectw, itp.


23 11 2013


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze