biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252466

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Budżet i zadania inwestycyjne w 2014 roku
Dnia 30.12.2013 roku na Sesji Rady Gminy Lubań uchwalono budżet na 2014 rok. Dochody budżetu wynoszą 19 625 183 zł zaś wydatki 20 625 555 zł.
Deficyt wynosi 1 002 372 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

Gmina Lubań wzorem lat poprzednich nie planuje zaciągania kredytu. Kwota długu na koniec 2014 roku wyniesie 2 385 956 zł.
Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2014 roku ustalono na kwotę 4 090 966 zł z tego środki pozyskane z zewnątrz 1 948 781 zł.
W ramach zadań inwestycyjnych w bieżącym roku wykonamy:

Uniegoszcz
1. Dokumentacja projektowa na budowę wodociągu ul. Jałowcowa – 20 000 zł.
2. Dokumentacja projektowa na budowę kanalizacji ul. Graniczna – 10 000 zł.

Henryków Lubański
1. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 217 000 zł.
2. Budowa placu zabaw – 40 000 zł.
3. Budowa placu fitness – 34 514 zł.
4. Modernizacja remizy OSP – 25 000 zł.
5. Budowa wiaty na placu rekreacyjnym* (zadanie wspólne)

Pisarzowice
1. Modernizacja remizy OSP – II etap – 135 000 zł.
2. Budowa kaplicy pogrzebowej – I etap – 145 000 zł.
3. Budowa oświetlenia od drogi krajowej k/szkoły – 170 000 zł.
4. Budowa wiaty k/świetlicy* (zadanie wspólne)

Mściszów
1. Wykonanie parkingu k/świetlicy – 25 000 zł.
2. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 366 000 zł.
3. Budowa wiaty k/placu zabaw* (zadanie wspólne)

Kościelnik
1. Modernizacja budynku na świetlicę wiejską – 1 103 000 zł.
2. Budowa oświetlenia – kładka do świetlicy – 35 000 zł.

Nawojów Łużycki
1. Odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – 317 000 zł.
2. Budowa wiaty k/placu zabaw* (zadanie wspólne)

Nawojów Śląski
1. Oświetlenie terenu k/wiaty – 20 000 zł.
2. Wykonanie toalet i doprowadzenie wody do wiaty – 45 000 zł.

Radostów Średni, Dolny i Górny
1. Budowa biblioteki wraz z wyposażeniem – 851 800 zł.
2. Adaptacja części budynku szkoły na przedszkole – dokumentacja – 8 000 zł.

Kościelniki Dolne
1. Budowa wiaty na boisku k/placu zabaw* (zadanie wspólne)

Jałowiec
1. Zakup terenu pod plac zabaw – 10 000 zł.

Radogoszcz
1. Adaptacja części budynku szkoły na przedszkole – dokumentacja – 8 000 zł.

* – zadanie wspólne – „Stworzenie bazy do sprzedaży i promocji usług lokalnych wytworzonych przez kobiety – budowa wiat wystawowych w Pisarzowicach, Nawojowie Łużyckim, Mściszowie, Henrykowie Lubańskim i Kościelikach Dolnych" - 490 659 zł.

Ponadto zaplanowano zakup ciągnika-kosiarki do wykaszania cmentarzy – 15 000 zł.

Rok 2014 jest czwartym rokiem mojej służby na rzecz mieszkańców i zamyka inwestycje łączną kwotą ponad 20 mln zł.

Zbigniew Hercuń
03 01 2014


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze