biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252339

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Projekt Szkoły kreatywnych umysłów w pisarzowickiej podstawówce
W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Pisarzowicach przystąpiła do realizacji projektu finansowanego w ramach środków pozyskanych przez EFS. Koordynatorem projektu jest Grupa Edukacyjna S.A. Kielce.
Przedsięwzięcie realizowane jest w klasie pierwszej, zarówno podczas zajęć obowiązkowych jak i pozalekcyjnych. Cele projektu są niezwykle ambitne, odnoszą się do szeroko rozumianych umiejętności matematyczno-przyrodniczych oraz technicznych, z naciskiem na propagowanie przedsiębiorczości uczniów. Dlatego też klasa pierwsza została wyposażona w pomoce dydaktyczne do zajęć matematyczno-przyrodniczych na wzór pracowni sanlukańskiej ( nazwa nawiązuje do włoskiej Accademia di San Luca, która w XVI wieku jako pierwsza na świecie zastosowała metodę projektu).
Przedsięwzięcie uwzględnia również nowe rozwiązania w zakresie prowadzonej dokumentacji (e-learning). W związku z powyższym klasie pierwszej został przekazany sprzęt multimedialny: laptop, projektor oraz tablica multimedialna WIT. Obecnie wychowawca tejże klasy, pani Dorota Tyrańska, prowadzi nie tylko tradycyjny dziennik, ale także dziennik elektroniczny, który stanowi duże udogodnienie dla rodziców pierwszaków. Mogą oni systematycznie obserwować postępy swoich pociech w nauce.
Uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach, gdyż podczas nich wykorzystywany jest szeroki wachlarz aktywizujących metod nauczania ze szczególnym uwzględnieniem metody projektu. Organizacja zajęć sprzyja doskonaleniu umiejętność logicznego myślenia oraz kojarzenia. Nasi wychowankowie ćwiczą pamięć, koncentrację, uczą się pracy w zespole, starają się wykorzystywać umiejętności matematyczne w życiu codziennym oraz przedmioty codziennego użytku do zabaw matematycznych.
Niewątpliwie projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest oznaką modernizacji naszej placówki. Jesteśmy przekonani, że wzbogaci uczniów w nowe wrażenia i doświadczenia.

17 02 2014


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze