biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251498

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Wiosenne zebrania wiejskie
Wójt Gminy Lubań rozpoczął cykl spotkań z mieszkańcami Gminy Lubań. Do chwili obecnej spotkania te odbyły się z mieszkańcami Nawojowa Łużyckiego, Henrykowa Lubańskiego, Kościelnika, Radostowa Dolnego i Średniego, Radostowa Górnego, Pisarzowic, Kościelnika Dolnego, Jałowca. Planuje się jeszcze spotkanie
z mieszkańcami Radogoszczy, Uniegoszczy oraz Nawojowa Śląskiego.
Podczas spotkań Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności za lata 2011-2013. Szczegółowo przedstawił również planowane inwestycje w 2014 roku.
Poinformował mieszkańców, że rozpoczęto prace nad strategią rozwoju gminy Lubań na kolejne lata. Prosił o wypełnienie anonimowych ankiet, które będą niezbędne do opracowania strategii. Poinformował także, że na etapie opracowania strategii będą prowadzone konsultacje z mieszkańcami. Zachęcał wszystkich do pomocy w opracowaniu strategii.
Poruszono sprawy dotyczące „Ustawy o porządku i utrzymania czystości w gminie”. Zwrócono uwagę na wysokość opłat za zagospodarowanie odpadów w poszczególnych miesiącach, która kształtuje się w widełkach od 20.573 zł w miesiącu lipcu 2013 r. do 41.830,57 zł za miesiąc luty 2014 r. Koszt za zbiórkę, transport i wyposażenie posesji w pojemniki wynosi 31.500 zł miesięcznie i jest kwotą stałą do 30.06.2014 r.
Spotkania były okazją do zadawania pytań i wyjaśnień wszelkich wątpliwości dotyczących spraw bieżących. Przybyli mieszkańcy Gminy, sołtysi i radni poszczególnych sołectw mogli się po raz kolejny przekonać, że Wójt Gminy Lubań nie unika bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami i publicznych dyskusji na tematy ważne nie tylko dla mieszkańców, ale także dla Władz Gminy.

14 04 2014


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze