biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252334

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Co z kładką łączącą Jałowiec z Kościelnikiem na rzece Kwisa
Opracowany projekt „Odbudowa kładki dla pieszych zlokalizowanej w miejscowości Kościelnik-Jałowiec” na podstawie szczegółowych zasad odbudowy, remontu i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku powodzi oraz nawalnych odpadów deszczu (Dz.U. z 2001, nr 84, poz. 903) otrzymał pozytywną opinię zespołu opiniującego Starostwa Powiatowego w Lubaniu jednakże Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Nadzór Wodny w Zgorzelcu dwukrotnie wystawił opinię negatywną uzasadniając: pismem znak NW-Z-4127/10/2014 z dnia 12.05.2014 - że, nie wyraża zgody na ingerencję w konstrukcję stopnia poprzez wykonanie nowej podpory do projektowanej kładki na wypadzie stopnia. Dodatkowo wykonanie takiego elementu zmniejszy przepustowość koryta w przekroju istniejącego jazu. Po tej odmowie projektant zmienił posadowienie kładki poprzez zastąpienie dwóch podpór jedną podporą pośrednią z kręgów betonowych 150 na które to rozwiązanie również otrzymaliśmy odmowę. W piśmie znak NW-Z-4127/15/2014 z dnia 16.05.2014 – zalecono, aby przenieść kładkę poza obręb stopnia w Kościelniku lub wziąć pod uwagę wariant posadowienie kładki na wspólnym filarze rozdzielniczym planowanego do odbudowy jazu dla potrzeb MEW, po zaakceptowaniu szczegółowych rozwiązań technicznych przez wszystkie strony. Należy stwierdzić, iż firma – Usługi Projektowe AKROPOL Janusza Szalewskiego wykonała zakres prac ujętych w umowie 20/2014 z dnia 31.03.2014r., jednakże nie uzyskała przyjęcia zgłoszenia ze Starostwa Powiatowego w Lubaniu z w/w powodów i jest przygotowywany kolejny projekt odbudowy przedmiotowej kładki. Dnia 08.07.2014r. otrzymaliśmy kolejną opinię dotyczącą nowej koncepcji budowy w/w kładki z RZGW w Zgorzelcu. Opinia została przedłożona projektantowi i trwają prace nad opracowaniem ostatecznej dokumentacji kosztorysowo-projektowej. Przewidziany termin zakończenia prac projektowych, dokonanie uzgodnień i przedłożenie do dofinasowania zaplanowano na dzień 29.08.2014 roku.
18 07 2014


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze