biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252345

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

ZMODERNIZOWANA ŚWIETLICA W KOŚCIELNIKU MIEJSCEM SPOTKAŃ TRZECH SOŁECTW
Pozyskanie środków zewnętrznych to proces złożony i długi. Wniosek na realizację projektu „Stworzenie centrum kulturalnego miejscowości Kościelnik poprzez przebudowę i wyposażenie budynku dla świetlicy wiejskiej” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, złożono w styczniu 2013 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W ramach aplikacji konkursowej przewidziano m.in. roboty rozbiórkowe, roboty budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, wyposażenie świetlicy. Nasze starania zaowocowały podpisaniem, w lipcu 2013 roku, umowy o dofinansowanie na kwotę 500,000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania, we wniosku o dofinansowanie, oszacowano na kwotę 1 414 691,34 zł. 24 lipca dokonano odbioru prac budowlanych. W chwili obecnej oczekujemy na dostawę wyposażenia, którego termin dostarczenia wyznaczony jest do 15 września 2014 roku.

Projekt zakłada podniesienie jakości życia na wsi poprzez stworzenie miejsca, w którym możliwe będzie zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, a także kultywowanie tradycji wiejskich i integracji międzypokoleniowej. Nowy obiekt przyczyni się do budowy relacji i więzi miedzy mieszkańcami, jak również rozwiąże problem odpowiedniego zagospodarowania czasu dzieciom i młodzieży. Obiekt posiada dużą salę główną, zaplecze kuchenne, pomieszczenie sanitarne i gospodarcze. Kompleksowy remont budynku w Kościelniku pozwoli na stworzenie swoistego centrum wsi, pobudzi społeczeństwo do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia nowych wartości na wsi poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalno- oświatowych. Świetlica umożliwia przygotowanie przyjęcia na około 150 osób, a w jej wyposażeniu znalazły się krzesła, stoły, zestaw nagłośnieniowy, sprzęty niezbędne w kuchni (zmywarka, szafa chłodnicza, kuchnia gazowa, taboret gazowy, zlewozmywak, okap gastronomiczny i inne) oraz zastawa stołowa i sztućce. Nie zabrakło garnków, patelni i drobnego sprzętu gastronomicznego, który jest konieczny, aby mieszkańcy mogli wykorzystywać świetlicę w 100%.

Warto nadmienić, że Gmina Lubań nie poprzestaje na tych działaniach, jak podkreśla Pan Wójt Zbigniew Hercuń – „Fundusze unijne to środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania przedsięwzięć podnoszących standard życia mieszkańców wsi, które również przyczyniają się do pozytywnych zmian w wizerunku naszej gminy. Gmina wielokrotne korzystała i będzie korzystać z tej możliwości, składając wnioski o dofinansowanie we wszystkich możliwych konkursach, ponieważ mam w planach kolejne do zrealizowania zadania i przedsięwzięcia na terenie naszej gminy, zgodne z oczekiwaniami mieszkańców”. Przewidujemy, że świetlica będzie działać pełną parą od początku października.04 08 2014


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze