biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1079160

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

ZMODERNIZOWANA ŚWIETLICA W KOŚCIELNIKU MIEJSCEM SPOTKAŃ TRZECH SOŁECTW
Pozyskanie środków zewnętrznych to proces złożony i długi. Wniosek na realizację projektu „Stworzenie centrum kulturalnego miejscowości Kościelnik poprzez przebudowę i wyposażenie budynku dla świetlicy wiejskiej” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, złożono w styczniu 2013 roku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. W ramach aplikacji konkursowej przewidziano m.in. roboty rozbiórkowe, roboty budowlane, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, wyposażenie świetlicy. Nasze starania zaowocowały podpisaniem, w lipcu 2013 roku, umowy o dofinansowanie na kwotę 500,000,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania, we wniosku o dofinansowanie, oszacowano na kwotę 1 414 691,34 zł. 24 lipca dokonano odbioru prac budowlanych. W chwili obecnej oczekujemy na dostawę wyposażenia, którego termin dostarczenia wyznaczony jest do 15 września 2014 roku.

Projekt zakłada podniesienie jakości życia na wsi poprzez stworzenie miejsca, w którym możliwe będzie zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców, a także kultywowanie tradycji wiejskich i integracji międzypokoleniowej. Nowy obiekt przyczyni się do budowy relacji i więzi miedzy mieszkańcami, jak również rozwiąże problem odpowiedniego zagospodarowania czasu dzieciom i młodzieży. Obiekt posiada dużą salę główną, zaplecze kuchenne, pomieszczenie sanitarne i gospodarcze. Kompleksowy remont budynku w Kościelniku pozwoli na stworzenie swoistego centrum wsi, pobudzi społeczeństwo do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenia nowych wartości na wsi poprzez organizację różnego rodzaju imprez kulturalno- oświatowych. Świetlica umożliwia przygotowanie przyjęcia na około 150 osób, a w jej wyposażeniu znalazły się krzesła, stoły, zestaw nagłośnieniowy, sprzęty niezbędne w kuchni (zmywarka, szafa chłodnicza, kuchnia gazowa, taboret gazowy, zlewozmywak, okap gastronomiczny i inne) oraz zastawa stołowa i sztućce. Nie zabrakło garnków, patelni i drobnego sprzętu gastronomicznego, który jest konieczny, aby mieszkańcy mogli wykorzystywać świetlicę w 100%.

Warto nadmienić, że Gmina Lubań nie poprzestaje na tych działaniach, jak podkreśla Pan Wójt Zbigniew Hercuń – „Fundusze unijne to środki finansowe wykorzystywane w celu wspierania przedsięwzięć podnoszących standard życia mieszkańców wsi, które również przyczyniają się do pozytywnych zmian w wizerunku naszej gminy. Gmina wielokrotne korzystała i będzie korzystać z tej możliwości, składając wnioski o dofinansowanie we wszystkich możliwych konkursach, ponieważ mam w planach kolejne do zrealizowania zadania i przedsięwzięcia na terenie naszej gminy, zgodne z oczekiwaniami mieszkańców”. Przewidujemy, że świetlica będzie działać pełną parą od początku października.04 08 2014


 

AKTUALNOŚCI

Platforma zakupowa

OGŁOSZENIA

Inicjatywa wspierania Mikroprzedsiębiorców

RADA GMINY

Obrady Rady Gminy Lubań

GOKiS

Nauka gry na gitarze