biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252524

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

PIĘKNA I AKTYWNA WIEŚ GMINY LUBAŃ
W poniedziałek 21 lipca, na terenie gminy, odbył się trzeci przegląd wsi w ramach konkursu „Piękna i aktywna wieś Gminy Lubań”. Konkurs ten ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców do realizacji przedsięwzięć w zakresie integracji społeczności wiejskich, waloryzacji przestrzeni wsi w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnacje środowiska naturalnego oraz realizowanie przedsięwzięć podnoszących standard życia. Do udziału w tym przedsięwzięciu stanęło 12 sołectw gminy Lubań tj. Sołectwo Kościelnik, Sołectwo Kościelniki Dolne, Sołectwo Jałowiec, Sołectwo Pisarzowice, Sołectwo Henryków Lubański, Sołectwo Radogoszcz, Sołectwo Nawojów Śląski, Sołectwo Nawojów Łużycki, Sołectwo Uniegoszcz, Sołectwo Radostów Dolny i Średni, Sołectwo Radostów Górny oraz Sołectwo Mściszów.

Komisja konkursowa już trzykrotnie odwiedziła wszystkie zgłoszone do konkursu wsie. Przedstawiciele Urzędu na bieżąco oceniają:
- estetykę wsi;
- zaangażowanie społeczności lokalnej w życie kulturalne i społeczne wsi;
– organizacja konkursów, ciekawych spotkań i inicjatyw, zorganizowanie miejsc wypoczynku dla dzieci i młodzieży, funkcjonalność i dostępność świetlic wiejskich;
- współdziałanie z innymi społecznościami lub organizacjami i stowarzyszeniami;
- współdziałanie z władzami gminy na rzecz rozwoju wsi;
- wykorzystanie zewnętrznych form wsparcia;
-tworzenie bądź wspieranie działalności lokalnych zespołów, drużyn sportowych i innych;
- informowanie społeczności lokalnej i dokumentowanie działań;
- dbałość o zachowanie specyfiki wsi, jej historii i tradycji itp.

Komisja przyznaje punkty w następujących obszarach:
1.Estetyka wsi
2.Proces planowania i realizacji zadań w ramach programu odnowy wsi
3.Aktywność wsi na forum gminy
4.Inicjatywy oddolne

Przed komisją konkursową trudne zadanie - to ona ocenia każdą z miejscowości w sposób indywidualny podczas 4 wizji lokalnych oraz typuje zwycięzcę konkursu. Trzeba zaznaczyć, że każda miejscowość, biorąca udział w konkursie, dysponuje sporym potencjałem, dlatego też walka jest zacięta. Ważnym czynnikiem warunkującym sukces jest partnerskie podejście i aktywność mieszkańców. Współpracować warto, ponieważ nagrodzone wsie otrzymają nagrody finansowe.

Uczestnictwo w tym przedsięwzięciu z całą pewnością wpłynie pozytywnie nie tylko na integrację lokalnej społeczności, ale również przyczyni się do poprawy wyglądu i estetyki okolic Gminy Lubań. Ostatnia wizja lokalna w terenie zaplanowana jest na 18 sierpnia. Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy powodzenia i z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród, które nastąpi na Dożynkach Gminnych.

Powodzenia !!!
04 08 2014


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze