biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252523

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Posumowanie kadencji 2011-2014
Od ostatnich wyborów gminnych mijają cztery lata, kończy się kadencja 2010-2014 - czas na podsumowania efektów czteroletniej pracy lokalnych włodarzy.

22 lipca 2014 roku na łamach Pisma WSPÓLNOTA, ukazał się raport „Podsumowanie Kadencji 2010-2014”, którego wykonawcą jest zespół pracowników spółki CURULIS. Dokument ten, ma na celu wyróżnić samorządowców, którzy realnie wpłynęli na rozwój jednostki, uhonorować ich ciężką i wytężoną prace oraz pokazać zmiany jakie zaszły pomiędzy rokiem 2010 a 2014. Firma Curulis zbadała 2479 jednostek a każda została porównana w wymiarze gospodarczym, społecznym, infrastrukturalnym i finansowym. Aby zająć wysoką pozycję w rankingu ogólnym, jednostka musiała odznaczać się wysoką pozycją we wszystkich częściach składowych. Tak, aby taki dokument był jak najbardziej obiektywny pod uwagę wzięto wiele czynników m.in. takich jak: skuteczność pozyskiwania i wykorzystania środków europejskich, badanie sytuacji demograficznej jednostki, pod kątem przyszłości, analiza budżetowa obecnej kadencji, w tym efektywność wykorzystania środków unijnych, badanie poziomu zadłużenia i sposobu jego wykorzystania dla rozwoju jednostki i inne.

Jak wynika z opracowanego raportu Gmina Lubań zajęła 102 miejsce w kraju. W obszarze finanse – gmina zajęła 135 pozycję, w obszarze gospodarczym – 515 pozycję, w obszarze infrastruktura – 1 483 pozycję, w obszarze społecznym – 222.

Oznacza to, że zarządzający gminą- wójt Zbigniew Hercuń może się pochwalić wysokimi notami wystawionymi przez ekspertów opracowania „Cieszę się, że specjaliści postanowili sprawdzić nie tylko gminy bogate, ale i te, które się rozwijają. To dzięki dużemu zaangażowaniu Nas wszystkich – pracowników, radnych, sołtysów oraz mieszańców osiągnęliśmy bardzo duży postęp w rozwoju Gminy Lubań. Nasza gmina rozwija się w dobrym kierunku. Czy wszystko jest zrobione? Odpowiedź brzmi nie. Potrzeby są jeszcze duże, jednak mam nadzieję, że wyborcy docenią moją dotychczasową pracę na rzecz naszej gminy i pozwolą mi konsekwentnie ją kontynuować. Mam wiele pomysłów, które chętnie wykorzystam w dalszej służbie społeczności lokalnej” – dodaje wójt.

Przygotowany ranking to z cała pewnością obiektywny i niezależny dokument, który pozwoli dokonać oceny rozwoju społeczno-ekonomicznego jednostki na przestrzeni lat 2010-2014 i który również prezentuje zmiany jakie zaszły w ostatniej kadencji w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego. Nie ulega wątpliwości fakt, że w ciągu ostatnich czterech lat nastąpił dynamiczny rozwój gminy Lubań, o czym świadczy dobra pozycja w zaprezentowanym rankingu.Co udało się zrealizować w czasie kadencji 2010-2014 ?

Rok 2011 rozpoczął się pod hasłem „Gmina Lubań - nabieramy rozpędu”, był to rok szczególny - pierwszy rok służby obecnego wójta na rzecz Gminy Lubań i jej mieszkańców. Zrealizowano wiele zadań p.n.:

1.Budowa sieci wodociągowej w Nawojowie Śląskim – I, II, III etap w ramach programu Uporządkowanie Gospodarki Wodno-ściekowej w zlewni rzeki Kwisy,

2.Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim na dz nr 1211 i 1212 polegająca na wykonaniu konstrukcji jezdni i położeniu nawierzchni bitumicznej na odcinku 501m, wykonaniu poboczy oraz zjazdów na posesje,

3.Remont drogi w Nawojowie Śląskim dz nr 447 polegający na wykonaniu konstrukcji jezdni i położeniu nawierzchni bitumicznej na powierzchni 1643 m2, wykonaniu poboczy oraz zjazdów na posesje,

4.Przebudowa drogi w Radogoszczy dz nr 128, 244/1 – wartość zadania 106 070zł (wartość dofinansowania 102 068zł),

5.Remont drogi Radostów Dolny dz nr 354 – kontynuacja z 2010 r – wartość zadania 197 932 zł w tym dofinansowanie 197 932 zł,

6.Przebudowa drogi w Nawojowie Łużyckim na odcinku dł 215m dz nr 256,

7.Przebudowa drogi w Pisarzowicach dz nr 629/1, 627/2 na długości 300 m,

8.Przebudowa drogi w Kościelniku dz nr 565,

9.Remont schodów w szkole podstawowej w Kościelniku poprzez wymianę okładzin stopnic i podstopnic, wymianę balustrad schodowych,

10.Remont rowu melioracyjnego o nazwie R-D w Uniegoszczy dz nr 142/3 – wartość robót 15 049,53 zł,

11.Opracowano projekt budowy oświetlenia w miejscowości Uniegoszcz wzdłuż ul. Dolnej
(od bud nr 12 do 27) – wartość 6.030,00 zł,

12.Wymiana pokrycia dachowego w budynku Gimnazjum w Pisarzowicach.

Rok 2012 nie był mniej pracowity, ponieważ poświęcony został na realizację zadań poprawiających bezpieczeństwo i zaspokajających potrzeby rekreacyjne mieszkańców poprzez budowę i remont dróg, mostów oraz terenów rekreacyjnych, placów zabaw, obiektów sportowych. Władze gminy zrealizowały zadania inwestycyjne p.n.:

1.Przebudowa drogi ul. Dymińsko- Dolna w miejscowości Uniegoszcz - opracowanie dokumentacji projektowej. Całkowita wartość zadania 14 760,00zł,

2.Przebudowa drogi w miejscowości Mściszów dz. nr 21 i 9/2. Wykonano przebudowę drogi wewnętrznej o nawierzchni szutrowej na nawierzchnię mineralno-bitumiczną, plantowanie podłoża, podłoża podbudowa tłuczniowa 12 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych, wymiana gruntu na głębokości ok. 0,5 m64 m2 Całkowita wartość zadania 56 574,00zł,

3.Budowa drogi na ul. Za Torem w miejscowości Uniegoszcz. Wykonano drogę o szerokości 4 m z dwustronnymi spadkiem o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 7 cm oraz odwodnienie za pomocą czterech studni chłonnych wraz z sączkami drenarskimi. Całkowita wartość zadania 164 383,20zł,

4.Odbudowa drogi dz. 107 Jałowiec ( wykonano nawierzchnię asfaltową ).
Całkowita wartość zadania 42 252,20zł,

5.Odbudowa obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku powodzi- kładka Kościelnik- Kościelniki Dolne na rzece Kwisa- uszkodzonej w wyniku nawalnych opadów deszczu i spływu powierzchniowego w 2011 roku. Projekt rozpoczęty w 2011 roku. Prace wykonano w ramach Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych BUSKŻ-I-5900-6-2/2012 z dnia 17.02.2010 roku dotacja w wysokości 139 040zł. Całkowity koszt zadania 185 995,88zł,

6.Odbudowa obiektów komunalnej infrastruktury zniszczonej w wyniku powodzi- kładka Nawojów Śląski- Nawojów Łużycki- uszkodzona w wyniku nawalnych opadów deszczu i spływu powierzchniowego w 2011 roku. Prace wykonano w ramach Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych BUSKŻ-I-5900-6-2/2012 z dnia 17.02.2010 dotacja w wysokości 95 079złzł. Całkowity koszt zadania 127 972,30zł,

7.Przebudowa drogi dz. 123/1 i 246 Kościelnik i Kościelniki Dolne zniszczonej podczas powodzi w 2010 roku. Prace wykonano w ramach Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych BUSKŻ-I-5900-6-2/2012 z dnia 17.02.2010 dotacja w wysokości 153 591,82zł. Całkowity koszt zadania 161 463,82zł,

8.Budowa trzech mostów uszkodzonych w trakcie lipcowej powodzi 2012 roku. Mosty w ciągach dróg gminnych Radostów Górny dz nr 211, 163, 102 oraz Radostów Średni dz nr 234, 239. Prace wykonano w ramach Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych BUSKŻ-I-5900-6-7/12 z dnia 22.08.2012 r. dotacja w wysokości 215 677,27zł. Całkowity koszt zadania 237 127,26zł,

9.Przebudowa drogi wraz z przepustem i rowem w Henrykowie Lubańskim na nawierzchnię mineralną. Prace wykonano w ramach Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych BUSKŻ-I-5900-6-7/12 z dnia 22.08.2012 r. Dotacja w wysokości 163 756,05zł,

10.Przebudowa dróg wewnętrznych we Mściszowie z 6 przepustami.
Prace wykonano w ramach Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych BUSKŻ-I-5900-6-7/12 z dnia 22.08.2012 r. - dotacja w wysokości 486 228,77zł,

11.Przebudowa dróg wewnętrznych w Radostowiu Górnym z 6 przepustami. Prace wykonano w ramach Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych BUSKŻ-I-5900-6-7/12 z dnia 22.08.2012 r. dotacja w wysokości 499 277,30zł,

12.Budowa miejsca rekreacji w postaci wiaty turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nawojów Śląski. Całkowita wartość zadania to 56 031,18zł,

13.Kaplica w Pisarzowicach-etap projektowania. Projekt wykonano ze środków własnych, którego koszt wyniósł 10 45500zł,

14.Plac zabaw w ramach programu Radosna Szkoła w Pisarzowicach. Prace wykonano w ramach dofinansowani z programu „Radosna Szkoła”, dotacja w wysokości 51 185,21zł. Całkowity koszt zadania 103 401,43zł,

15.Oświetlenie drogowe w miejscowości Mściszów. Koszt zadania 11 114,04zł,

16.Oświetlenie odcinka drogi przy zjeździe z drogi wojewódzkiej w kierunku osiedla w miejscowości Kościelniki Dolne. Całkowity koszt zadania 15 822,29zł,

17.Budowa oświetlenia w Radostowie Górnym – odcinek 1.250 m (oświetlenie parkowe). Całkowity koszt zadania 93 516,90zł,

18.Budowa oświetlenia w Jałowcu (odcinek drogi graniczący z Olszyną).
Całkowity koszt zadania 18 985,14zł,

19.Budowa oświetlenia w Radogoszczy – etap I. Wybudowano oświetlenie drogowe na odcinku 1450 m z oprawami typu parkowego w ilości 32 szt. Koszt pierwszego etapu 117 001,15zł,

20.Budowa miejsca przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji w Izerskiej Krainie Cisów w Henrykowie Lubańskim, położonym u styku trzech granic. Prace wykonano w ramach dofinansowania z PROW w kwocie 201 659zł. Całkowita wartość 1 etapu prac 323 318,28zł,

21.Wybudowano plac zabaw w Radostawiu Średnim pod nazwą „Beztroska zabawa w wyjątkowym, zaczarowanym miejscu”. Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - dotacja w kwocie 18 547,00zł. Całkowita wartość zadania 36 603,24zł,

22.Wybudowano plac zabaw w Nawojowie Śląskim pod nazwą „Czarodziejski świat radości”. Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich-dotacja w kwocie 18 547zł. Całkowita wartość zadania 35 244,93zł,

23.Wybudowano plac zabaw w Uniegoszczy pod nazwą „Magiczny zakątek dzieciństwa”. Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich-dotacja w kwocie 18 255,00zł. Całkowita wartość zadania 36 940,29zł,

24.Nabycie gruntu wraz z budynkiem - adaptacja na świetlicę wiejską w miejscowości Kościelnik. Wartość zadania 225 015,25zł,

25.Opracowano dokumentację projektową na modernizację świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łużyckim. Wartość zadania 11 808.00zł,

26.Opracowano dokumentację projektową na budowę biblioteki w Radostowie Średnim oraz złożono wniosek na dofinansowanie. Wartość zadania 23 985,00zł,

27.Boisko „ORLIK” w Pisarzowicach (zadanie objęło budowę boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatki, ciągi komunikacyjne, oświetlenie oraz budynek sanitarno-szatniowy). Projekt współfinansowany z Budżetu Państwa – 444 925 złoraz z Urzędu Marszałkowskiego – 260 000,00zł.
Całkowita wartość zadania 989 924,20zł,

28.Remont budynku sali gimnastycznej w Kościelniku. Remont obejmował wymianę pokrycia dachowego, malowanie pomieszczeń sali gimnastycznej. Prace wykonano w ramach Promesy Ministra Spraw Wewnętrznych BUSKŻ-I-5900-6-2/2012 z dnia 17.02.2012 dotacja w wysokości – 49 193,00zł. Całkowita wartość zadania 61 491,89zł,

29.Rozbudowa sieci wodociągowej Uniegoszcz, Nawojów Śląski, Nawojów Łużycki – opracowanie projektu budowlanego oraz budowa sieci wodociągowej w Uniegoszczy etap I ul. Graniczna. Koszt zadania 152.179,94zł.

Rok 2013 to kolejny rok inwestycji i kontynuacja zamierzonych perspektyw rozwoju gminy. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców Gminy Lubań, zrealizowano liczne inwestycje p.n.:

1.Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojów Łużycki, Uniegoszcz, Nawojów Śląski . Zakres zadania obejmował budowę sieci wodociągowej w Nawojowie Łużyckim dz nr 290, 289, 288, 243, 242, 217, 238/6, 251/3 o długości sieci 324,9 m oraz dz nr 130/1, 143/13 o długości 289,05 m.
Wartość zadania 167 463,73zł,

2.Przebudowa drogi gminnej Radostów Średni dz. nr 313, 314, 308. Wartość zadania 203 804,26zł,

3.Przebudowa drogi gminnej Dymińsko – Dolna w Uniegoszczy. Wartość realizacji zadania (wykonanie dokumentacji projektowej, wykonawstwo, nadzór inwestorski) – 248 620,96zł,

4.Przebudowa drogi w Pisarzowicach dz. nr 86. Całkowita wartość zadania 11 369,51zł,

5.Remiza OSP w Pisarzowicach – modernizacja I etap. Wartość zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wymianę pokrycia dachowego, izolację przeciwwilgociową budynku. Koszt całkowity 162 773,12zł,

6.Oświetlenie Mściszów (kierunek Gościszów). Całkowita wartość zadania 64 777,57zł,

7.Budowa oświetlenia wzdłuż drogi wewnętrznej dz. nr 158, 159, 147 w Nawojowie Śląskim. Całkowita wartość zadania 55 603,48zł,

8.Budowa oświetlenia drogowego odcinek Henryków-Radogoszcz. Całkowita wartość zadania 69 210,18zł,

9.Budowa miejsca przeznaczonego do wypoczynku i rekreacji w Izerskiej Krainie Cisów w Henrykowie Lubańskim, położonym u styku trzech granic – etap II. Zakres obejmował budowę dwóch wiat biesiadnych oraz wykonanie ciągu komunikacyjnego. Zadanie współfinansowane w ramach dofinansowania z PROW. Wartość 2 etapu 76 862,88zł,

10.Plac zabaw dla dzieci w Kościelnikach Dolnych ”Kolorowy Świat Radości”. Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - dotacja w kwocie 16 238,85zł.
Wartość zadania - 45 573,44zł,

11.Plac zabaw dla dzieci w Mściszowie „Kraina dzieciństwa”. Projekt współfinansowany w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - dotacja w kwocie 22 087,35zł.
Całkowita wartość zadania 42 506,36zł,

12.Świetlica Kościelnik - adaptacja (kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012r).
Wartość zadania 938 864,09zł (bez kosztów zakupu wyposażenia).
Obiekt oddano do użytkowania 24 lipca 2014r.,

13.Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nawojowie Łużyckim. Wartość realizacji zadania 334 657,42zł,

14.Świetlica Radogoszcz - utwardzenie terenu, modernizacja (wyjście awaryjne).
Wartość zadania 74 992,90zł,

15.Budowa biblioteki w Radostowie Średnim.
Prace wykonano w ramach dofinansowania z PROW – 500 000,00zł oraz z środków własnych. Koszt opracowania dokumentacji projektowej, wykonawstwa wynosi – 762 310,00zł. Termin zakończenia robót 29 sierpnia 2014r.,

16.Odbudowa - odcinki dróg wewnętrznych z 5 przepustami w miejscowości Radostów Średni dz. nr 149, 178/3, 179/2, 176, 161, 264, 127, 128, 234, 239, 216, 219, 247. Prace wykonano w ramach dofinansowania z DUSKŻ- I-5901/8/1/2013-dofinansowanie 382 170,02. Wartość zadania 413 067,62zł,

17.Przebudowa drogi wewnętrznej – Mściszów dz. nr 82. Prace wykonano w ramach dofinansowania z DUSKŻ- I-5901/8/1/2013- koszt dofinansowania 75 250zł. Wartość zadania 86 849,25zł,

18.Odbudowa drogi wewnętrznej - Jałowiec dz. nr 152, 148, 99 wraz z mostem w ciągu drogi dz. nr 148, 99. Prace wykonano w ramach dofinansowania z DUSKŻ- I-5901/8/1/2013-dofinansowanie 97 479zł. Wartość zadania 101 169,53zł,

19.Utworzenie punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Radostów Dolny. Zakres zadania obejmował ogrodzenie i utwardzenie terenu dz nr 93/4. Wartość zadania 38 500,00złz

20.Rozbudowa boiska sportowego w Kościelnikach Dolnych - budowa przyłącza budowlanego energetycznego do dz. nr 110/2. Wartość zadania 3 447,05zł,

21.Przebudowa przyłącza ciepłowniczego do budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kościelniku. Wartość zadania 59 221,50zł,

22.Budowa Placu zabaw w Nawojowie Łużyckim – „Świat Dziecięcych Marzeń”.
Wartość zadania 42 707,66zł,

23.Modernizacja budowy miejsca rekreacji w postaci wiaty turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nawojów Śląski. Wartość zadania 6 000,00zł,

24.Stworzenie bazy dla sprzedaży i promocji produktów i usług lokalnych wytwarzanych przez kobiety – budowa wiat wystawowych w miejscowościach Pisarzowice, Nawojów Łużycki, Mściszów, Henryków Lubański, Kościelniki Dolne – opracowano projekt budowlany. Wartość usługi 28 167,00zł,

25.Rozbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – Nawojów Łużycki 80. Zakres robót obejmował wymianę pokrycia dachowego, ankrowanie ścian budynku. Wartość zadania 109 592,33zł. Zadnie przekazano do użytkowania 20.01.2014r.

Rok 2014 jest ostatnim rokiem obecnej kadencji wójta na rzecz mieszkańców. Podczas tego roku zrealizowano wiele istotnych dla Gminy Lubań inwestycji p.n:

1.Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wodociąg na ulicy Jałowcowej w miejscowości Uniegoszcz. Koszt opracowania 9 225,00zł,

2.Oddano do użytkowania zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu koło świetlicy Mściszów”. Wartość zadania 41 452zł,

3.Przebudowa dogi dojazdowej do gruntów rolnych Henryków Lubański dz nr 900/2, 899 dł. 800 m. Zadanie współfinansowane w ramach dofinansowania z Budżetu Województwa – 168 000zł. Wartość zadania 211 002,13zł. Przekazano do użytkowania 28.05.2014r.,

4.Remiza OSP Pisarzowice – modernizacja II etap. Zakres robót obejmował wymianę centralnego ogrzewania z wymianą pieca c.o., wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana posadzki w pomieszczeniu garaży, wymiana okien na PCV, wymiana bram garażowych. W ramach zawartego porozumienia Gminy Lubań i OSP Pisarzowice – wykonuje się ocieplenie ścian budynku remizy,

5.Oświetlenie drogowe Kościelnik. Długość linii oświetlenia drogowego 326 m, zamontowano 10 szt. słupów oświetleniowych. Przekazano do użytkowania 14.08.2014r. Wartość zadania 51 004,00zł,

6.Oświetlenie odcinka drogi w Nawojowie Śląskim (przedłużenie, zwiększenie punktów świetlnych w Alei Lipowej). Długość linii oświetlenia drogowego 35 m, zamontowano 3 szt. słupów oświetleniowych. Wartość zadania 19 654,00zł,

7.Budowa placu zabaw w Henrykowie Lubańskim . Wartość zadania 54 981zł,

8.Stworzenie centrum kulturalnego miejscowości Kościelnik poprzez przebudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej. Wartość zadania 938 864,09zł (bez kosztów zakupu wyposażenia). Obiekt oddano do użytkowania 24 lipca 2014r.,

9.Budowa i wyposażenie biblioteki w Radostowie Średnim. Budowa realizowana w ramach dofinansowania z PROW – 500 00,00zł. Wartość zadania 786 295,00zł (bez kosztów wyposażenia),

10.„Sport to zdrowie – budowa placu fitness na świeżym powietrzu w Henrykowie Lubańskim” Dbając o zdrowie mieszkańców gminy powstał plac fitness na świeżym powietrzu w Henrykowie Lubańskim. Prace wykonano w ramach dofinansowania z PROW – 22 448zł. Wartość zadania 35 008,80zł. Przekazano do użytkowania 30.05.2014r.,

11.„Miejsce postoju autobusu szkolnego w Pisarzowicach”. Projekt zwiększy bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły w Pisarzowicach. W trakcie realizacji jest miejsce postoju dla autobusu szkolnego. Zostanie ono oddane do użytku pod koniec sierpnia. Wartość zadania 67 500,00zł,

12.„Adaptacja części budynku szkoły na przedszkole w Radogoszczy” Realizowana jest przebudowa części budynku szkoły w Radogoszczy - adaptacja na przedszkole. Koszt inwestycji to 62 504,00zł. Przekazano do użytkowania 26.08.2014r.,

13.„Adaptacja części budynku szkoły na przedszkole w Radostowie Średnim.
Koszt zadania wyniósł 95 504,00zł. Przekazano do użytkowania 26.08.2014r.,

14.Modernizacja schroniska młodzieżowego w Henrykowie Lubańskim – kabiny natryskowe. Zmodernizowano schronisko młodzieżowe w Henrykowie Lubańskim poprzez zamontowanie w nim kabin natryskowych, przez co poprawiono jego standard. Wartość zadania 15 000,00zł,

15.Modernizacja budynku szkolnego Pisarzowice poprzez ocieplenie dachu wraz z jego wymianą. Wartość zadania 94 278,80zł. Przekazano do użytkowania 28.08.2014r.,

16.Świetlica Henryków Lubański – dokumentacja. Opracowano inwentaryzację budynku świetlicy. Koszt inwentaryzacji 3.900,00zł,

17.Stworzenie bazy dla sprzedaży i promocji produktów i usług lokalnych wytwarzanych przez kobiety – budowa wiat wystawowych w miejscowościach Pisarzowice, Nawojów Łużycki, Mściszów, Henryków Lubański, Kościelniki Dolne. Zawarto umowę na wykonawstwo zadania oraz nadzór inwestorski. Koszt przedsięwzięcia 524 083,46zł,

18.Budowa placu zabaw w Henrykowie Lubańskim. Koszt zadania 54 981,57zł,

19.Budowa kaplicy cmentarnej w Pisarzowicach – I etap. Zakres I etapu obejmuje stan surowy zamknięty. Wartość robót budowlanych wraz z nadzorem inwestorskim wynosi 126 033,39zł,

20.Oświetlenie Pisarzowice (od drogi krajowej kierunek kościół z uwzględnieniem rozwidlenia dróg w dwóch kierunkach. Koszt zadania wyniesie 112 535,56zł,

21.Miejsce rekreacji w postaci wiaty turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nawojów Śląski – modernizacja (toalety, doprowadzenie wody). Koszt realizacji zadania inwestycyjnego 108 927,99zł. Termin zakończenia 15.10.2014r.,

22.Żyjmy aktywnie – budowa bazy rekreacyjnej w Gminie Lubań: place fitness w Nawojowie Łużyckim i Mściszowie. Koszt zadania 69 153,30zł. Termin zakończenia zadania 05.09.2014r.,

23.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nawojów Łużycki dz nr 49, 126/2, długości 1200 m. Koszt realizacji zadania 368 296,44zł,

24.Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mściszów dz nr 267, 360 długości 1300 m. Koszt realizacji zadania 449 608,64zł,

25.Odbudowa drogi dz nr 598, 591, 585/2 w miejscowości Pisarzowice km 0+000-0+370, 0+000-0+330, 0+000-0+170. Koszt realizacji zadania 346 957,20zł,

26.Odbudowa kładki dla pieszych zlokalizowanej w miejscowości Kościelnik-Jałowiec km 77+315 – prognozowany koszt budowy 622 001,00zł,

27.Ciągi komunikacyjne towarzyszące infrastrukturze szkolnej – odcinek I Pisarzowice – koszt realizacji zadania 19 680,00zł,

28.Odbudowa drogi dz nr 395, 464, 327 w miejscowości Mściszów w km 0+ 730 – 1 + 460 – koszt realizacji zadania 250 000,00zł,

29.Budowa wodowskazów – koszt współudziału w budowie sieci wodowskazów na terenie powiatu lubańskiego – 14 100,00zł,

30.Boisko lekkoatletyczne w Pisarzowicach I etap – koszty zakupu nieruchomości pod boisko lekkoatletyczne w Pisarzowicach 42.000,00zł,
prognozowane koszty opracowania dokumentacji budowlanej z wykonaniem mapy do celów projektowych, badań geologicznych gruntu – 30 000,00zł,

31.Opracowanie dokumentacji budowlanej z wykonaniem mapy do celów projektowych, badań geologicznych gruntu – 30 000,00zł,Wszystkie zadania inwestycyjne wykonano ze środków własnych oraz zewnętrznych. W okresie kadencji 2011-2014 Gmina Lubań korzystała z kredytu tylko w roku 2012 w wysokości 1 753,159 zł ze względu na konieczność wpłaty 850,000 zł na budowę kompostowni na ul. Bazaltowej w Lubaniu. W pozostałych latach 2011, 2013 i 2014 nie korzystano z kredytu.Ponadto, oprócz zadań inwestycyjnych realizowano również zadania w ramach remontów bieżących:
1.Zmodernizowano ciągi komunikacyjne na cmentarzach gminnych poprzez wyłożenie chodników kostką brukową i wykonania dróg dojazdowych i miejsc postojowych,
2. Systematyczne koszenie ok. 2,5 ha terenów zielonych na cmentarzach i placach,
3.Zmodernizowano budynki OSP poprzez remont pomieszczeń wewnątrz obiektu oraz wymianę drzwi wejściowych,
4.Wyposażono strażaków w niezbędne umundurowanie poprzez zakup mundurów bojowych, wymiano opony i akumulator w samochodach bojowych oraz systematycznie przeprowadzano szkolenia, badania itp.
5. Systematycznie remontowano drogi gruntowe poprzez likwidowanie dziur i dostarczenia materiału kamiennego.
6. Organizowano wiele imprez plenerowych na terenie Gminy poprzez dofinansowanie imprez sołeckich.
7. Wyremontowano i wyposażono pomieszczenia przedszkoli w Pisarzowicach, Radogoszczy i Radostowie, wymieniono wykładziny oraz zakupiono zabawki i inne akcesoria,
8. Zmodernizowano sieć wodociągowe – monitoring SUW.

Gmina Lubań w ostatnich latach zmieniła swój wizerunek a realizowane liczne inwestycje oraz szereg innych prac remontowych i porządkowych przynoszą widoczne efekty – poprawiają wizerunek infrastruktury gminnej oraz całych miejscowości na terenie Gminy Lubań. Jak mówi sam wójt – „Ważnym elementem gwarantującym rozwój gminy są liczne inwestycje, które maja na celu podniesienie jakości życia mieszkańcom i uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej Gminy Lubań. Chcę, by Gmina Lubań była znana w kraju, jako miejsce do którego można przyjechać, wypocząć, spędzić aktywnie czas. Realizacja wszystkich zadań nie byłaby możliwa bez dobrej współpracy pracowników gminy oraz mieszkańców i organizacji działających na naszym terenie. Dziękuje wszystkim za ogromny trud włożony w rozwój naszych wsi. Gmina Lubań pięknieje z roku na rok i za to jestem wdzięczny właśnie mieszkańcom. Mam nadzieje, że nasza gmina będzie stale zmieniać się na lepsze a udział w wielu projektach unijnych pozwoli na rozwój gminy w takich dziedzinach jak finanse, gospodarka, infrastruktura”.

Planowane zadania do realizacji w latach 2015-2019.

1.Budowa przydomowych Biologicznych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców wspomaganych dotacjami z gminy i środkami zewnętrznymi oraz budowa oczyszczalni kontenerowych i sieci spływowych w rożnych miejscach,
2.Wykonanie sieci wodociągowej wraz ze Stacją Uzdatniania Wody w Mściszowie.
3.Dalsza przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
4.Tworzenie nowych miejsc rekreacyjnych poprzez budowę wiat, placów zabaw, placów fitness i boisk do piłki siatkowej ( system gospodarczy)
5.Remont dróg gminnych,
6.Wyznaczenie tras rowerowych i pieszych wraz z zapewnieniem miejsc do odpoczynku,
7.Realizacja innych zadań, wynikające z możliwości pozyskania środków zewnętrznych i unijnych w nowym okresie finansowym tj. w latach 2014-2020, które podniosą jakość życia mieszkańcom i uatrakcyjnią przestrzeń publiczną m.in.:
- energia odnawialna ( fotowoltaika, biogazownia, elektrownie wodne itp.)
- termomodernizacja budynków gminnych,
- modernizacja dróg dojazdowych do dróg wojewódzkich i krajowych,
- rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej,
- tworzenie terenów przemysłowych i przemysłowo-usługowych w celu zwiększenia miejsc pracy i dochodów z tytułu podatków,
- częściowa wymiana oświetlenia ulicznego na LED i solarne.

Podsumowując mijającą kadencję należy stwierdzić, że zrealizowano wiele zadań inwestycyjnych. które wynikły z potrzeb mieszkańców i możliwości finansowych Gminy Lubań. Czy można było zrobić więcej ? Oczywiście że tak – było to jednak uzależnione od podejścia części Rady Gminy do rozwiązywania bieżących spraw i problemów mieszkańców. A zatem, pozostaje nam jedynie rzetelnie ocenić wójta i jego czteroletnią służbę na rzecz Gminy podczas nadchodzących wyborów 16 listopada 2014 roku.
22 09 2014


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze