biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1102648

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

SPOTKANIE ZWIĄZKU GMIN „KWISA”
Dnia 18 września 2014 roku w budynku Urzędu Gminy Lubań odbyło się kolejne Zgromadzenie Związku Gmin „Kwisa", które aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i gospodarczym subregionu.

Celem stowarzyszenia jest wspólne działanie gmin prowadzące do wszechstronnej ochrony środowiska naturalnego doliny rzeki Kwisy i jej dopływów, zrównoważony rozwój gospodarczy gmin oraz reprezentowanie wspólnych interesów gmin w organach administracji powiatowej, wojewódzkiej, rządowej, a także wobec euroregionów i innych związków gmin.

W posiedzeniu wzięli udział burmistrzowie i wójtowie gmin - członkowie Związku. Obecnie w którego skład wchodzi 14 jednostek samorządu terytorialnego: 2 miasta - Lubań i Bolesławiec, 7 jednostek miejsko-gminnych - Leśna, Gryfów, Lubomierz, Mirsk, Olszyna, Nowogrodziec, Lwówek Śląski oraz 5 gmin wiejskich – Siekierczyn, Lubań, Osiecznica, Warta Bolesławiecka i Bolesławiec.

Podczas obrad zostały omówione sprawy dotyczące schroniska dla zwierząt w Platerówce, przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Związku Gmin „Kwisa", przyjęcia zmian w budżecie Związku Gmin „Kwisa", ustalenia składki członkowskiej z przeznaczeniem na rzecz funkcjonowania Związku oraz na rzecz funkcjonowania schroniska dla zwierząt, przyjęcia statutu Związku Gmin „Kwisa” i inne. Posiedzenie było również okazją do wymiany informacji i doświadczeń z zakresu codziennej pracy samorządów oraz podsumowań kończącej się już w listopadzie kadencji 2011-2014.

Dzięki solidarności gmin członkowskich Związku Gmin „Kwisa”, od ponad 20 lat udaje się osiągać zamierzone cele i skutecznie promować region.25 09 2014


 

AKTUALNOŚCI

Transparentna Gmina Rozwoju

OGŁOSZENIA

Rozliczenie podatku dochodowego emeryta lub rencisty za 2017 r.

RADA GMINY

Uchwalono budżet na 2018 rok

GOKiS

Nauka gry na gitarze