biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251659

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Kolejna drogowa inwestycja za nami !!!
Za kwotę 368 296,44 złotych powstała nowa droga dojazdowa do gruntów rolnych w Nawojowie Łużyckim. W dniu 29.09.2014 roku poprzez komisyjny odbiór wykonanych robót rekultywacyjnych z udziałem Przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, inwestycja ta służy już okolicznym mieszkańcom.

W dniu 15.11.2013r. gmina złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację zadania pn.: „Nawojów Łużycki droga dojazdowa do gruntów rolnych” do Inspektora Terenowego w Jeleniej Górze. Po pozytywnej weryfikacji wniosku w dniu 14.08.2014r. podpisana została umowa w formie dotacji celowej ze środków z budżetu Województwa Dolnośląskiego na kwotę 252 000zł.

Droga ta została wytypowana do remontu, ponieważ stan istniejącej nawierzchni nie pozwalał na bezpieczny przejazd z uwagi na liczne nierówności, dziury, koleiny oraz brak prawidłowego odwodnienia. Zrealizowany zakres robót dotyczy odcinka drogi o długości 1200m zlokalizowanej na dz. Nr 49, 126/2 w Nawojowie Łużyckim i obejmował kompleksową przebudowę pełnej drogi wraz z wzmocnieniem rowów, przepustami rurowymi, ścianami oporowymi i nawierzchnią z mieszanki mineralno-bitumiczną.

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych są ważnym elementem infrastruktury związanej z rolnictwem a nowo wyremontowana droga umożliwi mieszkańcom łatwy dojazd do pól oraz posesji w każdych warunkach pogodowych. Mieszkańcy, którzy mają usytuowane działki rolne przy tej drodze, będą mogli bez problemów wjechać na swoje posesje dużym, nowoczesnym sprzętem.

Przed realizacją zadania:

Po realizacji zadania:29 09 2014


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze