biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251634

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Udrożenie i remont na cieku wodnym Luciąża w Radostowie Dolnym
Gmina Lubań aktywnie podejmuje współprace z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi z zakresu uporządkowania gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej. Dzięki porozumieniu z Dolnośląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych Oddział w Lwówku Śląskim, w dniu 06.09.2012r odbył się odbiór końcowy inwestycji pod nazwą „Udrożnienie koryta i remont budowli na cieku Luciąża na długości 860 mb w miejscowości Radostów Górny.

Inwestycja polegała na: budowie muru z kamienia, ułożenie kiszki faszynowej oraz wykonanie narzutu kamiennego. Wszystkie prace zostały wykonane terminowo i zgodnie z umową. Inwestorem zadania był Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu, Oddział w Lwówku Śląskim. Całkowity koszt zadania wyniósł 86 509,18 zł.

Remont budowli przyczyni się do stabilizacji koryta w tym rejonie rzeki i zażegna istniejące zagrożenie przed powodzią okolicznych terenów.

10 10 2014


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze