biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251634

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Realizacja promesy na likwidację skutków klęsk żywiołowych
W wyniku powodzi i intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce w lipcu 2013 roku, poważnie ucierpiała infrastruktura drogowa w Pisarzowicach a konstrukcja nawierzchni uległa uszkodzeniu, dlatego Gmina Lubań złożyła wniosek o dofinansowanie zadania do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. W związku z powyższym, uzyskaliśmy dotację na postawie promesy MAiC Nr DUSKŻ-I.864.513.2014 z dnia 17.02.2014 roku na zadanie pn.: „Odbudowa drogi dz. Nr 598, 591, 585/2 w miejscowości Pisarzowice km 0+000-0+370, 0+000-0+330, 0+000-0+170 (Intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2013r.).

275 165,00 tys. złotych dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa zostało wykorzystanych na odbudowę drogi w Pisarzowicach. Środki otrzymane z promesy pozwoliły na zakończenie i odbiór prac na łącznym odcinku ponad 870m w dniu 29.10.2014 roku. Całkowita wartość zadania wyniosła 343 957,20zł z czego 68 792,20 to wkład własny.

Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę drogi i wykonanie powierzchni warstwy jezdnej z mieszanki mineralno-bitumicznej o grubości 5 cm, powierzchni warstwy górnej z kruszywa łamanego o grubości 10 cm, powierzchni dolnej warstwy o grubości 15 cm z kruszywa łamanego i warstwy odsączającej o grubości 6 cm z piasku. Wykonano odwodnienia z korytek, odwodnienia liniowego i rurociągu odprowadzającego wodę w celu zapewnienia ochrony przez powodzią. Koniczne były także roboty przygotowawcze, poprzez usunięcie drzew.

Zakres wymienionych prac był konieczny, aby zapobiegać zniszczeniu drogi przez nawalne opady deszczu i powódź a przez wykonanie przebudowy drogi znacznie poprawią się jej parametry techniczne. Wyremontowany odcinek drogi zapewni mieszkańcom komfortowy i bezpieczny dojazd do ich posesji. Wielokrotnie podczas nawalnych opadów deszczu stanowiło to ogromny problem”.- dodaje Wójt Zbigniew Hercuń.

Przed inwestycją:Po inwestycji:

24 11 2014


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze