biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251662

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Nowa kładka dla mieszkańców Kościelika i Jałowca
Gmina Lubań we wrześniu br. wystąpiła za pośrednictwem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na odbudowę obiektów infrastruktury technicznej zniszczonych podczas powodzi i intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce w lipcu 2013 roku. W związku z powyższym w sierpniu br. Gmina Lubań otrzymała z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na zadanie „Odbudowa kładki dla pieszych zlokalizowanej w miejscowościach Kościelnik - Jałowiec km 77 + 315 [ Intensywne opady deszczu oraz powódź lipiec 2013 r. ]”.

Środki otrzymane z promesy pozwoliły na zakończenie i odbiór prac w dniu 02.12.2014 roku. Zakres robót budowlanych obejmował przebudowę kładki w miejscu poprzedniej kładki, która uległa zniszczeniu podczas powodzi. Nawierzchnia nowej kładki została wykonana z desek drewnianych, struganych i jednostronnie ryflowanych o grubości 40 mm. Deski zostały ułożone prostopadle do belek o przekroju 100x120mm i 200x120mm stanowiących konstrukcję nośną nawierzchni podestu. Belki nośne przymocowane zostały do konstrukcji kładki za pomocą śrub M12 i gwoździ karbowanych 4x60mm. Ustrój nośny kładki stanowi przestrzenna kratownica stalowa wykonana z profili zamkniętych. Konstrukcja nośna kładki opiera się na dwóch przyczółkach, jednej istniejącej podporze pośredniej oraz trzech nowo projektowanych podporach poprzednich. Belki nośne kładki i wszystkie pozostałe elementy stalowe zostały pomalowane farbami zabezpieczającymi przed korozją. Całkowita wartość zadania wyniosła 559 838,21 zł z czego 447 870,00 zł to dofinansowania z rezerwy celowej budżetu państwa.

Środki, jakie uzyskujemy z Budżetu Państwa stanowią niejednokrotnie jedyną szansę na odbudowę infrastruktury zniszczonej podczas klęsk żywiołowych, dlatego staramy się je wykorzystywać na zadania, które są dla naszych mieszkańców najważniejsze.

Przed inwestycją:

Po inwestycji:

05 12 2014


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze