biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1251647

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

Kolejny rok za nami
W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem, czas do dokonania podsumowania mijającego roku. W ubiegłym roku Rada Gminy Lubań obradowała osiem razy. Podczas tych sesji podjęto 48 uchwał w różnych sprawach. Biorąc pod uwagę tematykę uchwał można byłoby je podzielić na kilka zasadniczych grup, tj. budżetowe, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podatkowe, rozpatrzenie skarg, gospodarka komunalna, przystąpienie do realizacji projektów i programów oraz pozostałe uchwały. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż utrzymujemy bardzo wysoki poziom legislacyjny uchwał.

Istotnymi wydarzeniami dla rozwoju Gminy Lubań w 2014 roku, było rozpoczęcie prac nad przygotowaniem Strategii Rozwoju na lata 2014-2024. W chwili obecnej przeprowadzana jest strategiczna oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Strategii.

Ponadto przystąpiliśmy do opracowania dokumentu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej” którego podstawą jest przeprowadzenie inwentaryzacji zużycia energii i wynikającej z niego emisji CO2 na terenie Gminy. W wyniku złożenia wniosku do konkursu w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – otrzymaliśmy 85% dotacji na ww. zadanie.

Warto zwrócić uwagę ile zadań inwestycyjnych, i nie tylko było realizowanych lub będzie kontynuowanych w 2015 roku z udziałem zewnętrznych środków finansowych takich jak fundusze unijne, budżet województwa lub budżet państwa. Kwota pozyskanych środków zewnętrznych wyniosła ok. 2 900 000 zł.

Podczas tego roku zrealizowano wiele istotnych inwestycji m.in.:
- zlecono opracowanie dokumentacji projektowej na wodociąg na ulicy Jałowcowej w miejscowości Uniegoszcz,
- oddano do użytkowania zadanie inwestycyjne pn. „Budowa parkingu koło świetlicy Mściszów”, przebudowano drogę dojazdową do gruntów rolnych Henryków Lubański dz nr 900/2,
- Remiza OSP Pisarzowice – modernizacja II etap,
- wykonano oświetlenie drogowe w Kościelniku - zamontowano 10 szt słupów oświetleniowych,
- oświetlenie odcinka drogi w Nawojowie Śląskim (przedłużenie, zwiększenie punktów świetlnych w Alei Lipowej),
- wybudowano plac zabaw w Henrykowie Lubańskim,
- stworzono centrum kulturalne w miejscowości Kościelnik poprzez przebudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej, budowa i wyposażenie biblioteki w Radostowie Średnim.
- zrealizowano zadanie „Sport to zdrowie – budowa placu fitness na świeżym powietrzu w Henrykowie Lubańskim”,
- wykonano zadanie „Miejsce postoju autobusu szkolnego w Pisarzowicach” poprzez zwiększając bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły w Pisarzowicach,
- „Adaptacja części budynku szkoły na przedszkole w Radogoszczy oraz Radostowie Średnim,
- zmodernizowano schronisko młodzieżowe w Henrykowie Lubańskim – kabiny natryskowe oraz budynek szkolny w Pisarzowicach poprzez ocieplenie dachu wraz z jego wymianą.
- świetlica Henryków – dokumentacja. Opracowano inwentaryzację budynku świetlicy.
- stworzono bazę dla sprzedaży i promocji produktów i usług lokalnych wytwarzanych przez kobiety – budowa wiat wystawowych w miejscowościach Pisarzowice, Nawojów Łużycki, Mściszów, Henryków Lubański, Kościelniki Dolne,
- budowa kaplicy cmentarnej w Pisarzowicach – I etap. Zakres I etapu obejmował stan surowy zamknięty,
- wykonanie oświetlenia w Pisarzowicach ( od drogi krajowej kierunek kościół z uwzględnieniem rozwidlenia dróg w dwóch kierunkach,
- stworzenie miejsc rekreacji w postaci wiaty turystycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nawojów Śląski – modernizacja (toalety, doprowadzenie wody).
- realizacja inwestycji „Żyjmy aktywnie – budowa bazy rekreacyjnej w Gminie Lubań: place fitness w Nawojowie Łużyckim i Mściszowie”,
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Nawojów Łużycki dz nr 49, 126/2.
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Mściszów dz nr 267, 360 23.
- odbudowa drogi dz nr 598, 591, 585/2 w miejscowości Pisarzowice,
- odbudowa kładki dla pieszych zlokalizowanej w miejscowości Kościelnik-Jałowiec
- ciągi komunikacyjne towarzyszące infrastrukturze szkolnej – odcinek I Pisarzowice
- odbudowa drogi dz nr 395, 464, 327 w miejscowości Mściszów,
- boisko lekkoatletyczne w Pisarzowicach I etap.

Rok 2014 w gminie Lubań upłynął pod znakiem inwestycji, jednak nie zapomniano także o ofercie kulturalnej. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, jak co roku tak i w tym roku organizował tradycyjnie IX Ogólnopolskie Imieniny Henryka, Henryki i Henrykowa, Dożynki Gminne, Święto Ludowe - Dzień Chłopa, Majówkę, III Jarmark Henrykowski, Obchody Święta Niepodległości. Oprócz imprez gminnych odbyło się wiele uroczystości lokalnych organizowanych przez poszczególne Sołectwa Gminy m.in. Festyn Rodzinny „ Uśmiech Dziecka”, Narodowe Czytanie Sienkiewicza w Gimnazjum Publicznym w Pisarzowicach, XX edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin, Henrykowski Festyn Rekreacyjno - Sportowy, Dzień Placka, Piknik rodzinny w Radostowie, Dzień Dziecka, Dzień Profilaktyki „Narkotyki –Prawda i mity”, Bal karnawałowy, Dzień Dziadka i Babci w Radostowie, Obchody 96. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości, i wiele innych.

Działalność władz samorządowych gminy Lubań oraz aktywność społeczna mieszkańców była wielokrotnie dostrzegana i wyróżniana na forum regionalnym a nawet krajowym Spośród kilkudziesięciu nagród, jakie zdobyto w ciągu roku wymienić należy chociażby:
- zajęcie I miejsca w kategorii - Grupa II (od 5 tys. do 7,5 tys. mieszkańców) w województwie dolnośląskim w XX edycja Sportowego Turnieju Miast i Gmin - STMiG 2014 w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich,
- w ramach konkursu „Piękna wieś dolnośląska” - sołectwo Henryków Lubański, zostało ukoronowane II miejscem w kategorii – „Najpiękniejsza wieś dolnośląska” i otrzymało nagrodę w wysokości 6 tysięcy zł,
- 22 lipca 2014 roku na łamach Pisma WSPÓLNOTA, ukazał się raport „Podsumowanie Kadencji 2010-2014”, którego wykonawcą był zespół pracowników spółki CURULIS. W raporcie Gmina Lubań zajęła 102 miejsce w kraju na 2479 zbadanych jednostek, natomiast w województwie dolnośląskim zajęliśmy wysokie 10 miejsce.
- 10 grudnia 2014 roku, w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się uroczysta gala podsumowująca tegoroczny program "Nasz Orlik". Nasza animatorka z Pisarzowic – p. Emilia Łamasz odebrała z rąk Ministra Sportu i Turystyki Andrzeja Biernata i Moniki Chabior - prezesa Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej z Pucka nagrodę i dyplom dla Animatorów Roku.

„Rok inwestycji” – tak można krótko podsumować rok 2014 w Gminie Lubań. Jak podkreśla sam Wójt Zbigniew Hercuń – „Co roku realizowane są liczne zadania i przedsięwzięcia, które są kontynuacją zamierzonej perspektywy rozwoju gminy, jednak bardzo trudno jest rozstrzygać co będzie realizowane w danym roku, biorąc pod uwagę rozległy teren gminy, ogromne potrzeby mieszkańców i niewielki do dyspozycji budżet. Formułując budżet na rok 2014 kierowałem się wnioskami złożonymi do urzędu gminy przez sołtysów, rady sołeckie, organizacje pozarządowe, radnych oraz samych mieszkańców Gminy. Pracy wykonanej w ciągu roku jest bardzo wiele. Nie sposób jej w pełni przedstawić. Przed nami Nowy Rok i nowe wyzwania. Z okazji nowego roku życzę Państwu dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia najskrytszych marzeń, a także zadowolenia z pracy Samorządu Gminy i Urzędu Lubań. Aby nasza praca przynosiła oczekiwane efekty, by Państwu żyło się lepiej i łatwiej”.
05 01 2015


 AKTUALNOŚCI

Zakończyły się inwestycje drogowe na terenie Gminy Lubań

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze