biuletyn informacji publicznej

 


Szukaj w serwisie

 

Odwiedzin:

1252523

 

 

Ogłoszenia    Rada Gminy    Przetargi    Obwieszczenia          

Aktualności


Znajdź...

 

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINY LUBAŃ
Uprzejmie informujemy, że Gmina Lubań przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej Gminy Lubań”, którego podstawą jest przeprowadzenie inwentaryzacji zużycia energii i wynikającej z niego emisji CO2 na terenie Gminy.

Na realizację ww. zadania Gmina Lubań pozyskała dofinansowanie, w ramach przeprowadzonego konkursu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w wysokości 30 319,50 PLN, co stanowi 85% kosztów projektu.

„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Lubań” jest projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna; Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013.

Termin realizacji projektu upływa w dniu 30 września 2015 r.
Obecnie trwa akcja inwentaryzacyjna, mająca na celu zidentyfikowanie systemów grzewczych na terenie Gminy oraz określenie wielkości zużycia energii. Zachęcamy Państwa do włączenia się w proces planowania gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy poprzez wypełnienie ankiety znajdującej się na stronie internetowej http://emisja.org/luban. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o ilości emisji CO2, zużyciu energii oraz jej produkcji. Pozyskanie tych informacji od Państwa przyczyni się do stworzenia kompletnego i rzetelnego opracowania końcowego. Na ankiety oczekujemy do końca stycznia 2015 r.

Celem realizacji projektu jest wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego do roku 2020, tj.:
1. redukcja emisji gazów cieplarnianych,
2. zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
3. redukcja zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

Wykonanie wyżej wymienionego zadania jest niezwykle istotne dla Gminy. Zgodnie z zapisami Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), tylko samorządy posiadające Plany gospodarki niskoemisyjnej będą mogły ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z POIiŚ. Przewidywana pula środków wynosi ponad 27,5 mld euro. Na działania wspierające przejście na gospodarkę niskoemisyjną, a więc dotyczące m.in. odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej, przewidziano w nowym okresie programowania ponad 9 mld euro.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
14 01 2015


 AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o rekrutacji uczestników do projektu

OGŁOSZENIA

ANKIETA

RADA GMINY

Radni obradowali

GOKiS

Nauka gry na gitarze